Biskop Kari Veiteberg er på visitas i Heggedal menighet i disse dager, og som en del av visitasen var hun til mottakelse og lunsj med ordfører og kommuneledelsen i Asker rådhus onsdag 26. september.

Biskopen fikk en orientering om det gode samarbeidet mellom kirken i Asker og kommunen.  Kirken og menighetene har et mangfold av oppgaver og kontaktpunkter i Asker samfunnet som er viktig for innbyggere og lokalsamfunnet.

Kirkens engasjement og rolle som en sosial aktør innenfor området «vanskeligstilte innbyggere» med kirkens feltarbeid, bo- og dagtilbudet varmestua og arbeidstreningstilbudet lysfabrikken ble særlig trukket frem.

Kommunesammenslåingen ble også diskutert, hvor den kirkelige fellesnemden, er i god gang med å gjennomføre sammenslåingen av kirkene i de tre kommunene.

Programmet for visitasen inneholder for øvrig også mange andre programposter; møter med menighetsråd og kirkelig ansatte, kontakt med de ulike delene av Heggedal menighets arbeid, gudstjenester, andakt på Gullhella bo- og aktivitetssenter og besøk på Hovedgården ungdomsskole.

Bispevisitas
Bispevisitas i Heggedal menighet. Biskop Kari Veiteberg møtte ordfører Lene Conradi og kommuneledelsen i Asker på en mottakelse i Asker rådhus.
Foto: Svein-Ivar Fors/Asker kommune