Drengsrudtunet barnehage stenger grunnet mus

Kommuneoverlegen har anbefalt at barnehagen stenger til problemet er løst. Mandag 30. januar starter barnehagen opp i midlertidige lokaler i Johan Drengsrudsvei 58.

Plastleker i barnehage
Foto: Elin Eike Worren

– Kommuneoverlegen ved miljørettet helsevern anbefalte oss barnehagen holder stengt slik at nødvendige strakstiltak kunne igangsettes, sier kommunalsjef barnehage i Asker kommune, Bodil Moe.  

Kommunens Eiendomsforvaltning og Anticimex er i gang med arbeidet. Det viste seg at omfanget var større enn først antatt, noe som krever at barnehagen må holde stengt inntil videre.

– Grunnet dette må barnehagen flytte inn i midlertidige lokaler i Johan Drengsrudsvei 58, som ligger i umiddelbar nærhet til Drengsrudtunet barnehage, sier Moe. 

Hun forteller at de neste dagene har barnehagen behov for å gjøre lokalene klare til barnehagedrift, og de kan ta imot barn og foreldre mandag 30. januar i den midlertidige barnehagen.

– Vi beklager ulempene dette medfører, og vil holde ansatte og foresatte løpende orientert om saken. Alle berørte er informert om den midlertidige flyttingen, sier Moe.