I perioden fra 5. august frem til 4. oktober får linje 290 (Asker – Blakstad) omkjøring via Blakstadmarka. Det settes derfor opp en ekstrabuss mellom Gullhella og Asker sentrum i rushtiden.

Buss
Foto: Ruter As / Fotograf Nicky Twang, Nicky Twang

På grunn av av arbeid med vann- og avløpssystemet i Gudolf Blakstads vei vil linje 290 (Asker – Blakstad) i perioden fra 5. august frem til 4. oktober ikke betjene holdeplassene Blakstad hageby, Erlands vei, Jørgens vei og Gullhella sykehjem. Bussen stopper på midlertidig holdeplass Blakstadmarka.

For innbyggerne på Gullhella blir det i perioden 5. august til 4. oktober satt opp en minibuss som kjører en midlertidig linje 290x (Asker – Erlands vei). Denne ruten kjøres med avganger i den travleste rushtiden mellom ca. 07.00 og 08.00 om morgenen og ca. 15.30 -17.30 om ettermiddagen på hverdager.

290x betjener følgende stopp:

  • Asker stasjon / Lensmannslia
  • Risenga
  • Bondi skole
  • Bondibrua
  • Gullhella sykehjem
  • Jørgens vei (Gullhella)
  • Erlands vei.

Se mer informasjon på holdeplasser og i Ruters reiseplanleggere på RuterReise og www.ruter.no