11. september 2019 innvilget ENOVA et tilskudd på 12 millioner kroner til en felles energisentral i Risenga idrettspark. Sentralen skal forsyne idrettsparken med energi og styre energiflyten i området, og er en utvidelse av den eksisterende energisentralen i Askerhallen.

image1tqks.png

– Dette tilskuddet er en anerkjennelse av Asker kommunes tunge satsning på klima og miljø, og det er veldig gledelig at ENOVA støtter prosjektet, sier ordfører Lene Conradi.

Det er mye som skal skje på Risenga fremover, og bygging av energisentralen er et av prosjektene som skal gjennomføres i områdeutviklingen. Med pengene fra ENOVA vil energisentralen sørge for varme og kulde til eksempelvis svømmehall, skøytebane og kunstgress. Tilskuddet er en del av støtteprogrammet Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder, og det satses spesielt på styringssystemet, som skal rute overskuddsenergi fra sentralen dit det er størst behov i idrettsparken. Støtten fra ENOVA viser at prosjektet er ambisiøst når det gjelder utvikling av ny energi- og klimateknologi for fremtidens bygg og områder.

– Innovasjon er helt nødvendig på veien mot et lavutslippssamfunn. Med denne støtten og dette prosjektet vet vi at når Risenga står ferdig om noen år, vil teknologien være moderne og bidra til å kutte klimautslipp. Dette blir en god erfaring å ta med seg inn i andre prosjekter i fremtiden, understreker Conradi.

Grunnarbeidene for sentralen settes i gang allerede i oktober 2019, og på nyåret 2020 gjennomføres deler av bygningsarbeidene. Kjølesystemet i sentralen vil sørge for is i den nye hallen og for uteisbanen. I tillegg blir det dimensjonert for å betjene Askerhallen når dagens kjølesystem der er klart for utskifting. Sentralen vil ligge som et hjerte i idrettsparken og bidra til redusert energiforbruk for de kommunale byggene.