EØS-prosjekt mellom Norge og Romania på besøk i Asker

En delegasjon fra kommunen Beica de Jos i Romania har 22. og 23. mai besøkt Asker i forbindelse med et EØS-prosjekt om helse- og oppveksttjenester for unge i Asker kommune.

Bilde av delegasjonen utenfor rådhuset
På bildet fra venstre mot høyre: Silvestru-Vasile Pop, Andrada-Simina Oprea, Cezar Zervate (tolk), Maria Koreck, Bente Heuch, Katalin Keresztes, Even Trygve Hansen, Maria Moldovan (ordfører i Beica), Simona-Marinela Ardelan, Mircea Scridon.

Delegasjonen har gjennom to dager vært på besøk flere steder i Asker. Formålet med besøket har vært å få innsikt i hvordan Asker kommune driver barnehager, skoler, helsestasjoner, barnevernstjenesten og bo- og omsorgssentre.

Kompetanseutvikling innen helse- og oppveksttjenester

Besøket startet i Asker rådhus 22. mai, der delegasjonen møtte ordfører Lene Conradi og varaordfører Monica Vee Bratlie. Tema for det første møtet var det norske velferdssystemet, kommunens tjenester for barn og familier, samt kommuneoverlegens arbeid med folkehelse.

EØS-prosjektet er ledet av norske Bente Heuch, leder av hjelpeorganisasjonen Bente Aid. Heuch har i 13 år drevet hjelpearbeid i Romania, og samarbeider med Folkehelseinstituttet. Hun har ledet flere lignende prosjekter, blant annet med tidligere Hurum kommune.

- Vi var på besøk i Beica de Jos i januar, og fikk se hvilke forhold de fattigste i Romania lever i. Dette prosjektet har blant annet til hensikt å bedre helsetilbudet gjennom å sikre adgang til medisinsk assistanse, bedre infrastrukturen på det medisinske senteret og sørge for bedre opplæring av helsepersonell, sier Heuch.

Prosjektet mottar midler fra EØS som skal bidra til kompetanseutvikling innen kommunale tjenester for helse og oppvekst. I tillegg skal midlene bidra til bygging av en helsestasjon i Bejca de Jos særlig rettet mot sårbare barn og deres familier.

Erfaringsdeling og lærdom fra Asker kommune

Under besøket i Asker har den rumenske delegasjonen besøkt Søndre Borgen barnehager, Hageløkka skole, barnevernstjenesten, helsestasjonen på Midtbygda og Gullhella bo- og omsorgssenter.

I samarbeid med virksomhetslederne ved de ulike lokasjonene, har de snakket om skole- og barnehagehverdagen, hvordan ivareta barns ulike behov, foreldresamarbeid, samarbeid mellom barnevernet og barnehage og skole. Hos Gullhella bo- og omsorgssenter fikk delegasjonen en omvisning i sykehjemsavdelingen, og fikk høre om hva avdelingen vektlegger i omsorgen til beboerne.

- Det er svært positivt å se at Asker kommune stiller opp når Bente Aid ber om hjelp, og vi er takknemlige for anledningen til å besøke steder i kommunen der ansatte stiller med både tid og solid kompetanse som formidles til den rumenske delegasjonen, sier Heuch.

- Romania kan dra stor nytte av å se hvordan en kommune som Asker har organisert sine velferds- og oppveksttjenester.