Foreslå kandidater til Bærekraftsprisen 2022

Asker kommune, i samarbeid med Asker Næringsforening og Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, deler for første gang ut en egen Bærekraftspris.

Illustrasjon av jordkloden, mann med solcellepanel og mor og barn som vanner et tre.
Foto: Hyper

Nå kan du foreslå kandidater til prisen. Frist for forslag er 31. mai.

Utviklingen av Asker skal være bærekraftig. En bærekraftig utvikling ivaretar dagens behov uten å ødelegge kommende generasjoners muligheter. For at utviklingen skal være bærekraftig må den ivareta både miljø, økonomi og sosiale forhold samtidig.

Nå ønsker kommunen å hedre en bedrift i Asker som har gjort sosial bærekraft, sirkulærøkonomi eller andre miljømessige løsninger til del av sin forretningsmodell. Prisen er på kr. 25.000,- og skal benyttes til videre utvikling av bedriften.

Les mer om vurderingskriteriene og send inn forslag på kandidater via vårt digitale søknadsskjema