1. desember skal det nye arbeidssenteret i Solbråveien 32A stå ferdig. Byggeplassen er fossilfri, bygget har vannbåren varme, geobrønner, solcelleanlegg på taket, og nå en fossilfri hjullaster.

El-hjullaster
Byggeplassen i Solbråveien 32A tester ut den nye elektriske hjullasteren, som er utslippsfri i drift. Fra venstre: Tom Bråthen-Prosjektleder Asker Entreprenør AS Arnfinn Radu Olsen- Prosjektleder Asker kommune Bård Anders Vik- Maskinfører Martin Rønning AS Klaus Øiseth- Avdelingsleder Bygg Nye Asker

Asker skal være en ledende kommune innen klima, energi og miljø. Innen 2025 skal alle kommunale bygg- og anleggsplasser i Asker være fossil- og utslippsfrie, ifølge kommunedelplan for klima, energi og miljø (KLEM-planen).
Under byggingen av det nye innovative arbeidssenteret i Solbråveien har målet vært å ha lavest mulig klimagassutslipp fra byggeprosess og materialbruk på byggeplassen.

– Vi har valgt mest mulig klimavennlige energiløsninger i byggets driftsfase, for å bidra til å oppfylle kommunes klimaplan. Byggeplassen er fossilfri og nå har vi fått låne en fossilfri hjullaster, som er elektrisk drevet og utslippsfri i drift, sier prosjektleder Arnfinn Radu Olsen.

En elektrisk anleggsmaskin i størrelsen som kommunen har fått låne tilsvarer en reduksjon av klimagassutslipp fra byggeplasser med 13,5 tonn CO2-ekvivalenter per år.

– Dette er reduserte utslipp i samme størrelsesorden som et fly med 100 passasjerer som flyr Oslo-Malaga, eller en mellomstor personbil som kjører strekningen Asker – Trondheim tur/retur 115 ganger, sier Radu Olsen.

Østfold fylkeskommune har siden 2017 hatt utlån av fossilfrie anleggsmaskiner, det vil si hjullastere, minigravere, minidumpere med mer, som er basert på elektrisk motorkraft. Støtteordningen finansieres med midler fra Miljødirektoratet.

Mindre støy og forurensning

– Mindre støy og forurensing vil være noen av fordelene med fossilfrie kjøretøy, som vil gjøre at omgivelsene vil oppleve byggeprosessen helt annerledes, og vil komme både anleggsarbeiderne og lokalmiljøet til gode, sier Radu Olsen.

Han forteller at byggeplassen er fossilfri, det er vannbåren varme, solcelleanlegg på taket, geobrønner og at de har høy fokus på klima og miljø.
En fossilfri byggeplass er en byggeplass som ikke benytter fossile energikilder. Dette betyr at alle anleggsmaskinene skal gå på ikke-fossilt drivstoff.

Store utslipp fra byggeplasser

En rapport fra DNV-GL viser at det totalt slippes ut 340.000 tonn CO2-ekvivalenter fra norske byggeplasser årlig. Utslippene kan reduseres med så mye som opp til 99 prosent ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging. Det gjelder både bruk av fossilfrie anleggsmaskiner, og å legge strøm og fjernvarme, som likevel skal inn i byggene, frem til byggeplassen før byggearbeidene starter.

Arbeidssentret i Solbråveien 32A skal stå klart i 1. desember 2019. Her skal Asker Produkt AS og Solbrå arbeidssenter samlokaliseres og skape et kompetansesenter for vekst, fagopplæring og arbeidsinkludering for personer med tilretteleggingsbehov.