I midten av mai starter Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) arbeidet med kontrollregistrering av rundt 1200 eldre bygninger i Asker kommune, i forbindelse med Asker kommunes arbeid med oppfølging av kulturminneplanen.

Vi skal registrere bygningsendringer, tilstand og bygningstap og vurdere kulturminneverdi. Ved hjelp av dette arbeidet, vil kommunens bygningsregistreringer fra 1980 og -90-tallet bli oppdatert.

Utvendig registrering

I løpet av sommeren vil de fleste bygninger eldre enn 1900 bli fotoregistrert av fagpersoner fra NIKU.  Registreringen er utvendig og visuell og vil foregå raskt. Bygningene vil bli fotografert og sammenlignet med foto fra den opprinnelige SEFRAK-registreringen (les mer om SEFRAK nedenfor).

Kontakt for huseiere

Har du som eier av eldre bygning spørsmål rundt denne kontrollregistreringen, kan du ta kontakt med disse personene:

Les mer om

Nedre Sem gård er et av kulturminnene som skal kontrollregistreres.
Foto: Camilla Mohr.