Asker kommunes satsing på Chromebook til hver elev har vært vellykket. Dette er konklusjonen i en ny rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Asker har siden 2017 har hatt en omfattende satsing på digital læring i alle skolene. Direktør for oppvekst og utdanning, Kai Erik Lund, er svært fornøyd med digitalisering av skolen så langt.

– I første fase har vi etablert teknologien og sørget for at alle elever og lærere skal kunne ta del i prosjektet, for å øke elevers og læreres helhetlige digital kompetanse. Samtidig faser vi inn fagmetodisk bruk og endret undervisningsmetodikk, med økt kraft fremover, sier Lund.

Kommunen har vært opptatt av å ha et åpent prosjekt der vi lytter til alle involverte og gjør justeringer underveis. Dette hjelper NIFU oss med.

I tråd med forventningene

– Funnene står godt i stil med våre forventninger og oppsatt progresjon i prosjektet. Som NIFU påpeker, har vi gjennomført en vellykket praktisk innovasjon som var fokus i første fase. Videre følger vi oppsatt plan med å satse ytterligere på fagmetodisk innovasjon, sier Lund.

Skolebarn med datamaskiner

Mange allerede på et høyt nivå

Ett av hovedfunnene i rapporten er at utviklingen tar tid.

– Utviklingsarbeid i dette omfanget, med å endre undervisningspraksis til 850 lærere, tar tid. Samtidig ser vi at mange lærere og skoler allerede er på høyt nivå, men det tar naturligvis tid å løfte alle, sier han.

Rapporten viser videre at satsingen som praktisk innovasjon er vellykket. Teknologien brukes aktivt i læring og undervisning i alle skoler.

Fornøyde elever og lærere

Lærere, skoleledere og elever er fornøyde med teknologien. "Det bare fungerer" - er et sitat som går igjen.

– Elevene er fornøyde og opplever mestring. Vi ser også en trend mot mer elevaktiv undervisning i ungdomsskolene. Vi bruker teknologien for å tilpasse opplæringen på både barne- og ungdomsskolene, og opplever nye muligheter for dette, sier Lund.

Rapporten viser videre at lærerne er bevisst på hensiktsmessig pedagogisk bruk.

– Utover læreplanens digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet i alle fag og på alle trinn, jobber Asker kommune spesielt med økt elevaktivitet og samarbeid, økt tilpasset opplæring og økt elevproduksjon, avslutter direktør for oppvekst og utdanning, Kai Erik Lund. 

Bakgrunn om prosjektet

Prosjektet Digital læring i askerskolen ble vedtatt politisk gjennom ​temaplan for digital læring​ (2016), og skal bidra til å gi elevene grunnleggende digital kompetanse for fremtidens samfunns- og yrkesliv. I tillegg skal prosjektet føre til økt læring der teknologi har en hensiktsmessig plass i fagmetodikken.

NIFUs midtveisrapport presenterer foreløpige funn og observasjoner fra et treårig følgeforskningsprosjekt knyttet til satsingen «Digital læring i askerskolen».

Les NIFUs rapport om digital læring i Askerskolen 2018.