Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Heggedal innbyggertorg - ny kulturarena og møteplass

Mandag 15. februar åpnet Heggedal innbyggertorg - en ny kulturarena og møteplass for nærmiljøet. I tillegg til bibliotek, er helsestasjon, innbyggerservice, nærmiljøsentral og kafé under samme tak.

Selv for heggedølene som har hatt innbyggertorg i flere år allerede, representerer den nye arenaen noe helt nytt. Lokalene på 2 000 kvadratmeter rommer foruten Heggedal bibliotek også en stor kulturscene med nær 140 sitteplasser, kafe og flere aktivitets- og møtelokaler.

Nytt stort bibliotek

Heggedal bibliotek kan skilte med romsligere lokaler og bredere tilbud enn tidligere.

– Her har vi et godt utvalg bøker, lydbøker, filmer og tidsskrifter, for å nevne noe. Vi har også PC og kopimaskin som publikum kan benytte, forklarer bibliotekar Anne-Cathrine Borthen Dahl. Etter hvert blir det også arrangementer som tidligere.

Åpen møteplass for alle

Tre dager i uka er innbyggerservice bak skranken og gir veiledning i kommunale tjenester og tilbud. Ansatte fra nærmiljøsentralen, frivillige og innbyggertorgets administrasjon hjelper de som vil bidra med aktiviteter og innhold til den nye møteplassen.

- Innbyggertorget skal gjøre det enklere for de som ønsker å bidra i nærmiljøet. Enten de vil arrangere verksteder, holde foreningsmøter eller planlegge arrangementer som er gratis og åpne for alle, forklarer teamkoordinator Sara Warholm Munthe. Hun understreker at innbyggertorget også er en åpen møteplass for alle, på tvers av kulturer og generasjoner. Her kan du sette deg ned med avisen, en god bok eller slå av en prat.

Bærekraftig samfunnsutvikling

- Da Asker kommune ble større, ønsket vi å styrke lokaldemokratiet, sier Kari Sofie Bjørnsen, leder hovedutvalg for medborgerskap. Ideen om lokale innbyggertorg ble unnfanget tidlig i prosessen. Man ønsket arenaer der kommunen tilrettelegger for lokale initiativ mellom innbyggere, lag og foreninger og næringsliv.

- Asker kommune jobber med å få til en bærekraftig samfunnsutvikling. Innbyggertorgene er viktige i så måte. FNs bærekraftsmål «Samarbeid for å nå målene» er vår ledesnor, sier Kari Sofie Bjørnsen.

Samarbeid med nærmiljøet

Det som skjer på innbyggertorget, blir til i regi av- og i samarbeid med lag, foreninger og engasjerte innbyggere. Heggedal nærmiljøsentral er en viktig medspiller for å styrke båndet mellom de frivillige organisasjonene i Heggedal og det som skjer på innbyggertorget.

Heggedal lokalsamfunnsutvalg vil også holde sine faste møter i lokalene, vel og merke når man kan møtes igjen fysisk.

Digital åpning

Den offisielle åpningen av det nye innbyggertorget foregår 10. mars og blir digital. Kommunens syv innbyggertorg har ulike særpreg, tilbud og tjenester basert på lokale initiativ, ønsker og behov.

Innbyggertorgene ligger i Asker sentrum, Holmen, Heggedal, Borgen, Sætre, Tofte, Slemmestad og etter hvert i Spikkestad.

Les mer om Heggedal innbyggertorg