Helsestasjonstilbudet i Hurum flytter til Midtbygda

Fra og med 15. mars 2024 skal innbyggere som tidligere var knyttet til Hurum helsestasjon på Filtvet flytte til helsestasjonen på Midtbygda i Røyken.  

Helsesøster og et barn
Foto: AdobeStock

Det vil si at alle helsestasjonstjenestene i Hurum flytter til Midtbygda Røyken. Innbyggere dette gjelder vil få nærmere informasjon fra kommunen.  

Hurum helsestasjon på Filtvet har vært en verdsatt tjeneste i lokalmiljøet, men har samtidig vært sårbar for å måtte stenge ved ferier eller annet fravær.

Flyttingen av helsestasjonen i Hurum vil sikre innbyggerne i Asker kommune tilgang til åpne helsestasjoner alle ukedager. Endringen vil redusere kommunens driftskostnader med 1 million kroner.  

Dette er tjenestetilbudet på Midtbygda helsestasjon 

Helsestasjonen på Midtbygda tilbyr i tillegg til helsestasjonstjenestene, utvidede helsetjenester gjennom samlokaliseringen med andre støttetjenester.

Innbyggere får et bredt sammensatt team av helsesykepleiere, jordmødre og leger. Innbyggerne fra Hurum vil møte kjent personale og bli møtt på den samme gode og varme måten. 

Kommunen vil gjennomføre hjemmebesøk til nyfødte og deres familier som tidligere. Helsestasjonstjenesten vil fortsatt gi et forsterket tilbud til familier i Asker som har ekstra behov. 

Digitale løsninger og innbyggertorg 

De fleste brukerne av helsestasjonen, vil få omtrent like lang reisevei som i dag, men noen brukere vil få lengre vei. Dette gjelder særlig de som reiser kollektivt, fordi kollektivtilbudet sør i kommunen ikke alle steder er like godt utbygget. 

Kommunen vil utrede tilrettelegging for de familiene som vil ha store utfordringer med å benytte seg av helsestasjonstilbudet.  

Helsestasjonstjenesten i Asker kommune er i stadig utvikling og har tatt i bruk nye digitale løsninger, som DigiHelsestasjon. Dette gir bedre tilgjengelighet og fleksibilitet i tjenestetilbudet.   

Det pågår også et samarbeid mellom helsestasjonene og de lokale innbyggertorgene. Flere steder er man godt i gang med gruppetilbud og andre aktiviteter, som barseltreff og småbarnskafé. 

Her kan du lese mer om helsestasjontilbudet i Asker kommune.