Slik søker du om barnehageplass

Husk søknadsfrist 1. mars for hovedopptaket barnehage 2024.

Illustrasjonsbilde
Foto: Vibeke Glosli

Hovedopptak er opptak til barnehageplasser som blir ledige i august 2024, når det eldste årskullet slutter i barnehagen og begynner på skolen.er

Før du søker, må du finne ut hvilke barnehager dere vil søke på.

Her er en oversikt over alle private og kommunale barnehager i Asker kommune. 

Søk, bytte eller endre barnehageplass

Her kan du lese om hvordan du søker, bytter eller endrer du barnehageplass. 

Alle søknader og dokumentasjon som vi har mottatt innen 1.mars er med i hovedopptaket, hvis ønsket startdato er innen 30.november.

Saksbehandlingen til hovedopptaket starter 2. mars. Det vil derfor i perioden 2. mars - ca 1. mai ikke være mulig å endre på søknadene som allerede er innsendt.  

Kan du ikke søke elektronisk? 

Ta kontakt med innbyggertorgene dersom du ikke har anledning til å søke elektronisk. Når søknaden er mottatt, får du en bekreftelse på e-post eller SMS fra Asker kommune.  

Velkommen til askerbarnehagene!