Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Hvordan blir hverdagen fremover?

Asker kommune følger de nasjonale føringene og forbereder å åpne både skoler og barnehager mellom 20. og 27. april.

Skoler

Regjeringen besluttet tirsdag 7. april å åpne landets skoler gradvis. 

Skolene i Norge vil fortsatt holde stengt fram til mandag 27. april. Det vil si at vi fortsetter å tilby fjernundervisning også uken etter påske for samtlige elever i Asker. 

Fra mandag 27. april vil skolene åpne for barn i 1.-4. trinn, mens 5.-10. trinn fortsetter med fjernundervisning.

Les mer om skoleåpning i Asker her. 

Barnehager

Barnehagene kan gjenåpne trinnvis fra mandag 20. april og fram til 27. april, opplyser regjeringen. Asker kommune følger de nasjonale føringene og vil nå planlegge for å gjenåpne barnehagene i løpet av denne perioden. 

Kommunen vil fram mot åpning etablere gode smittevernstiltak og rutiner for å sikre at både barn og ansatte har en trygg barnehagehverdag. Det vil bli gitt god informasjon til både ansatte og foresatte i forkant av åpningen.

Les mer om åpning av barnehager i Asker her. 

Asker kulturskole 

Asker kulturskole vil fortsatt holde stengt for alle elever. Dette besluttet kriseledelsen i Asker kommune onsdag 8. april.
 
Kulturskolens lærere vil fortsette å ha kontakt med sine elever og jobbe kontinuerlig med å gi et godt digitalt tilbud i tiden kulturskolen er stengt.

Les mer her.