Halvard Hanevold, askerbøring og en av Norges største idrettsstjerner, døde i sitt hjem på Borgen 3. september 2019.

Asker kommune mottok meldingen med sorg, og vi sender vår dypeste medfølelse til familien.

Ordfører Lene Conradi takker Halvard Hanevold for alt han har betydd for idretten og for Asker-samfunnet.

- Det er en stor tragedie at en familiefar går bort i så ung alder. Mine tanker går først og fremst til den nærmeste familien. Halvard har betydd enormt mye for norsk skiskyting. Han har vært et forbilde og en stor idrettspersonlighet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har i flere sammenhenger brukt hans erfaring, kunnskap og engasjement for ungdom og idrettsmiljøet i Asker kommune, blant annet gjennom innlegg og deltakelse på kommunens tradisjonelle «mesterlunsj» i rådhuset. Han var en askerbøring som mange kjente og som vi i Asker var stolte av å ha som innbygger. Du vil bli dypt savnet, Halvard. 

Halvard Hanevold flankert av rådmann i Asker, Lars Bjerke, ordfører Lene Conradi, tidligere ordfører Morten Strand og leder av natur og idrett i Asker kommune, Bjørn Erik Olsen
Dette bildet fra 2010 er fra et arrangement i regi av Asker Skiklubb. Halvard Hanevold blir hedret for sin innsats. Fra venstre står Lars Bjerke, rådmann i Asker kommune, ordfører Lene Conradi, Halvard Hanevold, tidligere ordfører Morten Strand og leder av natur og idrett i Asker kommune, Bjørn Erik Olsen.