Fredag 14. juni var 100 elever fra 8. trinn fra Røyken, Hurum og Asker samlet i Asker kulturhus til finale i årets Innovasjonscamp. Elevene fra Vollen gikk av med seieren.

Innovasjonscamp
FOTO: Vinnerne fra Vollen ungdomsskole (fra venstre): Ella Bjørnerud Knap (14), Vilde Ø. Sveen (13), Mathilde Strand Spurkland (14), Emilie Dorothea Thorstensen (13) og Magnus Bergsvik Heimli (14). 

1200 elever på 8. trinn har deltatt på årets Innovasjonscamp, en treningsleir for elever på 8. trinn i nye Asker kommune med fokus på innovasjon, kreativitet og nyskaping.

21 grupper med ca 100 elever deltok i finalen. Tre heldige vinnere ble kåret. I år skulle elevene gi innspill til hva nye Askers innbyggertorg kan brukes til og hva de skal bidra til lokalt.

Innbyggertorgene vil få en viktig funksjon i tettstedene der kommunen er til stede med tjenester, samarbeider med innbyggerne og organisasjonslivet og tilrettelegger for innbyggernære tilbud og nye nærdemokratiske ordninger.

Vinnerne i år var elevene fra Vollen ungdomsskole. En gruppe elever fra Solvang ungdomsskole kom på andre plass og en gruppe fra Sætre ungdomsskole tok tredjeplassen. Alle vinnerne viste at de har samarbeidet godt om oppdraget, at de har kommet med gode og helhetlige opplegg for åpningsuken av et innbyggertorg og at de hadde kreative forslag til bærekraftige aktiviteter.

– Vi håper at innbyggertorget blir et møtested for alle, at alle er velkomne og at det ikke skal koste penger. Det skal være morsomt og for innbyggere i alle aldre, sier vinnerne Ella Bjørnerud Knap (14), Vilde Ø. Sveen (13), Mathilde Strand Spurkland (14), Emilie Dorothea Thorstensen (13) og Magnus Bergsvik Heimli (14).

De forteller at de har jobbet hardt og har lært om mye om bærekraftige løsninger og om å samarbeide. En av vinnerne, Vilde Ø. Sveen (13), forteller at hun ble så inspirert av Innovasjonscampen, at hun nå skal ha valgfaget «elevbedrift».

Virkeliggjør bærekraftsmålene

– Vinneren fra Vollen ungdomsskole har tatt utgangspunkt i hvordan de kan virkeliggjøre bærekraftsmålene og at de ønsker å etablere en åpen scene for alle. Elevene fra Vollen viste oss hvordan innbyggertorgene kan skape levende historier og lokalsamfunn, sa leder for teknikk, kultur og fritid Asker Terje Lindeberg, da han delte ut prisen på 5 000 kroner.

Hva er et innbyggertorg?

Nye Asker kommune etablerer innbyggertorg i Tofte, Sætre, Spikkestad, Holmen, Slemmestad, Heggedal og Asker. I etableringen av innbyggertorgene er det viktig å få gode innspill fra elever på hva de tenker en slik arena kan brukes til og hva det skal bidra til lokalt. Ungdommene i nye Asker er en viktig målgruppe for innbyggertorgene.

Innbyggertorgene skal fylles med innhold som er bra for alle på tvers av alder, etnisitet osv. På innbyggertorgene skal de som kommer på besøk kunne jobbe og studere, låne bøker eller delta i ulike aktiviteter og kulturarrangementer. Tanken er at om du skal ta en vaksine, hente søknadsskjemaer eller spille gitar, så skal du kunne gjøre det på samme sted.

Får praktisk erfaring inn i en teoretisk hverdag

– Vi ønsker at skolene jobber med kreativitet, samarbeid og dybdelæring. Innovasjonscamp og bruk av elevbedrifter er gode eksempler på pedagogisk praksis som fremmer disse ferdighetene, sier direktør for oppvekst og utdanning Kai Erik Lund.

Entreprenørskap er evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem. Det handler om å tørre og ville omsette ideer til praktisk handling.

– Å få praktisk erfaring inn i en teoretisk hverdag, kan gi mer mestring og motivasjon. Vi ønsker å gi elevene muligheter til å se utfordringer i samfunnet rundt seg, og at de skal bidra til å løse dem, sier Lund.

Ungt entreprenørskap Akershus og Buskerud

Ungt Entreprenørskap (UE) jobber for å fremme kompetanse, samarbeid og skaperglede gjennom ulike entreprenørskapsprogrammer i hele utdanningsløpet. De samarbeider tett med utdanningsinstitusjoner, næringslivet og kommuner/fylkeskommuner.