Inspirasjonssamling for russekullet 2023

Onsdag 15. mars var 700 avgangselever i Asker samlet til felles inspirasjonssamling i Leikvollhallen på Risenga.

Samling i Leikvollhallen
Rundt 700 russ var samlet i Leikvollhallen på Risenga.

Asker kommune inviterte russen til en samling der temaer som utenforskap og rus stod på agendaen. Russen fikk høre budskap fra både ordfører Lene Conradi og politiet, og fikk også oppleve en times forestilling der skuespiller Kåre Conradi spilte og tolket Peer Gynt.

Helsesykepleiere og lærere var til stede under samlingen.

Asker har lang tradisjon for å invitere hele russekullet til en slik samling, og aldri har flere elever vært samlet som i år med tilnærmet fullt oppmøte fra alle de fire videregående skolene våre; Røyken, Nesbru, Asker og Bleiker.

I sitt budskap til russen, pekte ordfører Lene Conradi på betydningen av å inkludere alle.

- Russekullet deres har fått mye negativ oppmerksomhet for formen på feiringen. Jeg vet at dere har stor oppmerksomhet på ekskludering, og at det jobbes hardt med å få til arrangementer åpne for alle, sa ordføreren.
Hun presiserte at problemstillingen ikke er unik for årets russ, og at inkluderende arrangementer først og fremst handler om hvordan vi er som mennesker.

- Dette er for mange kjernen i Henrik Ibsens dikt om Peer Gynt, hvis du skreller av lag for lag som en løk, hva finner du aller innerst hos deg selv, sa ordføreren i sin introduksjon av skuespiller Kåre Conradi.

- Kanskje dere kan la dere inspirere av historien om Peer Gynt til å bli mer nysgjerrig på hva som er dine kjerneverdier og hvordan det kan gjøre deg tryggere i møte med andre og tryggere på hva du skal si ja eller nei til i eget liv, sa hun.

Trygghetsskapere i samfunnet

Både ordføreren og politiet snakket med avgangselevene om risikoen ved å bruke rusmidler, og en sterk om oppfordring om å være varsom.

- Ikke bagatelliser farene ved å prøve narkotiske stoffer, for du vet ikke hvilken vei du begir deg ut på. Politiet varsler at det i noen ungdomsmiljøer nå er vanlig å drive med ulovlige rusmidler, sa ordføreren og fortsatte: - Politiet er våre viktige trygghetsskapere i samfunnet. De er der for å hjelpe og passe på.

Politiet gjentok budskapet, og ba innstendig elevene om å ikke være redde for å ta kontakt om det skulle oppstå bekymringsfulle situasjoner.