Asker klager på endret utslippstillatelse for Chemring Nobel AS

Asker kommune har sendt inn klage på Klima- og miljødepartementets avgjørelse om utvidet utslippstillatelse for Chemring Nobel AS. Vedtaket er preget av hastverksarbeid og dårlig forankring, mener kommunen.

Ordfører Conradi og kommunedirektør Bjerke med brevet til departementet
Ordfører Lene Conradi og kommunedirektør Lars Bjerke med brevet til departementet. Foto: Henrik Slipher/Asker kommune

- Vi har forståelse for formålet med økt produksjon ved Chemring Nobel, men oppfatter den gitte utslippstillatelsen som et stort tilbakeskritt for arbeidet med å redde Oslofjorden. Utslippstillatelsen er preget av hastverksarbeid og dårlig forankring, med ingen insentiver om å minimere skadene ved denne produksjonen. Derfor klager vi på dette vedtaket, sier ordfører Lene Conradi.

Hun mener det er frustrerende, når kommunene rundt Oslofjorden bruker milliarder av kroner på tiltak for å redusere utslippene til fjorden.  

- Vi forventer at klagen i sin helhet blir fulgt opp og ivaretatt. Vi er nødt til å sikre at arbeidet med å redde Oslofjorden ikke blir satt tiår tilbake. Derfor har vi blant annet stilt krav om endring av utslippstillatelsen og tett oppfølging av eksisterende utslippstillatelse.

- Vi stiller også krav om statlig engasjement for kompenserende tiltak og ikke minst krav om statlig økonomisk engasjement i langsiktige tiltak for rensing av Oslofjorden, sier ordfører Conradi.  

Ordføreren legger til at kommunen har hatt betryggende møter med Chemring Nobel AS om videre oppfølging, og understreker at det nå handler om hvordan og hva Staten kan og bør bidra med i denne situasjonen.  

Avgjørelsen påklages på følgende punkter:  

  • Manglende høring/involvering 
  • Manglende informasjon 
  • Krav om endring av utslippstillatelsen slik at denne er i tråd med endrede beregninger fra Chemring Nobel  
  • Krav om tett oppfølging av eksisterende utslippstillatelse og kommende utslippstillatelser 
  • Krav om statlig økonomisk engasjement for kompenserende tiltak 
  • Krav om statlig økonomisk engasjement i langsiktige tiltak for rensing av Oslofjorden

Les brevet fra ordfører til Klima- og miljødepartementet.