NHOs Kommune-NM 2019 ble offentliggjort mandag 19. august. Asker gjør det bra, men har falt en plass ned til 11.plass siden i fjor.

– Vi oppnår gode resultater innenfor flere delområder. Asker er blant de beste i landet når det gjelder kommunal økonomi. Vi har gode resultater på kompetanse og på å være en god kommune for næringslivet, sier ordfører Lene Conradi.

I 2020 blir Hurum, Røyken og Asker en ny kommune. I arbeidet med å bygge nye Asker er næringsutvikling et viktig tema.

– Vi har høye ambisjoner innenfor næringsutvikling, fordi næringslivet står for verdiskapning, sysselsetting, bidrar til velferd og er en sterk innovasjonskraft i samfunnet, sier Conradi.

Ordføreren forteller at Asker vil ha et spesielt stort fokus på kommuneøkonomien fremover, og at det nå jobbes med en næringsstrategi for nye Asker.

– Den nye kommunen har et stort potensiale for å sikre en fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling med spennende arbeidsplasser i årene som kommer, sier hun.

Må tiltrekke seg kompetent arbeidskraft

Årets resultater viser at Asker ikke kan hvile, men hele tiden stå på, for å legge til rette for et godt, fremtidsrettet og bærekraftig næringsliv.

– Fremover skal Asker satse spesielt på flere kortreiste arbeidsplasser, stedsutvikling, stimulere det eksisterende næringslivet på vekst og samarbeid. Vi skal jobbe for å få inn flere med yrkesfaglig utdanning og øke andel yngre arbeidstakere i kommunen, sier Conradi.

Videre fremhever hun viktigheten av at kommunen legger til rette for en befolkningsøkning med spesielt vekt på å bygge boliger som tiltrekker seg yngre mennesker.

– Vi skal jobbe for tett samarbeid med næringslivet og å legge forholdene godt til rette for nye næringsarealer og flere næringsetableringer, sier ordføreren.

Om NHOs Kommune-NM

NHOs Kommune-NM er en årlig rangering av forhold som er viktig for næringslivet i norske kommuner. Det har vært rangert siden 2011. Kommune-NM 2019 dekker fem temaområder: næringsliv, arbeidsmarkedet, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.