"Hun er et ja-menneske, brenner for å skape gode lokalsamfunn og våger å tenke stort" står det i juryens begrunnelse til prisen som ble delt ut på Sunne kommuners nettverkskonferanse 29. april 2019.

– Dette er en veldig hyggelig oppmerksomhet å få, og jeg er utrolig glad og overrasket, men kanskje aller mest ydmyk. Å bli utnevnt til årets folkehelsepolitiker er en stor ære. Det bekrefter at vi er på riktig vei, sier en stolt ordfører.

Hun er overbevisst om at ved å legge til rette for folkehelsearbeid, gode møteplasser, friluftsliv og frivillighet, det hun kaller "de gode feer", får enormt mye tilbake i form av økt livskvalitet for innbyggerne. Folkehelse og frivillighet representerer på mange måter «det gode liv» i Asker.

– Denne prisen tar jeg med meg som inspirasjon, og jeg lover å gjøre mitt for å fortsette med et målrettet og systematisk folkehelsearbeid i nye Asker. Jeg vil også dele prisen med gode kollegaer i kommunen, og ikke minst alle de frivillige folkehelseforkjemperne – mennesker som inspirerer meg og andre gjennom sin gjennomføringsevne, entusiasme og engasjement, sier Conradi.

Brenner for gode lokalsamfunn

I juryens begrunnelse står det at Lene Conradi har, som ordfører i Asker, vist et enestående engasjement for og utøvd forbilledlig lederskap i arbeidet med å utvikle en innovativ, samskapende og helsefremmende kommune.

«Hun brenner for å skape gode lokalsamfunn og våger å tenke stort. Samtidig er hun en lytter, en ordfører som bokstavelig talt åpner døra si for alle som vil ta en prat».

Det at Conradi beskrives som et ja-menneske, er akkurat det juryen mener er en av grunnene til at Asker er en prisvinnende kommune når det kommer til nyskaping og innovasjon. Ved å løfte blikket, tenke nytt og ikke minst la ulike krefter i lokalsamfunnet jobbe sammen, kan store ting skje. Og det har det gjort i Asker.

Temaet for nettverkskonferansen var å se nærmere på den tette koblingen mellom folkehelse og bærekraftig utvikling, hvordan vi kan gå fra tradisjonell samfunnsutvikling til sam(funns)skaping, og hvordan vi kan sikre at innbyggernes innflytelse ivaretas i nye, større kommuner.

Samskaping og medborgerskap i praksis

Askers folkehelsemetodikk er nettopp samskaping, der innbyggerne er aktive medborgere. Mye av folkehelsearbeidet skjer utenfor offentlig sektor. 90 prosent foregår utenfor helsevesenet.

Asker kommune har en rekke samskapingsprosjekter, herunder samarbeidsavtale med DNT og etablering av Sisters in business på Slependen. Sistnevnte er et tverrsektorielt samarbeid som skaper arbeidsplasser for innvandrerkvinner.

Tidligere i år lanserte vi også aktivitetsappen A!A, som gir en god oversikt over fritidsaktiviteter, og som kan gi billigere priser for alle barn og unge mellom 6 – 16 år, som ønsker å delta i aktivitetene.

Syv innbyggertorg i nye Asker

Innbyggertorg står også sentralt i nye Asker kommune. Her skal det etableres syv innbyggertorg med forskjellige behov, lokaler og særegenheter.

– Askers innbyggertorg er en møteplass og kulturarena på tvers av generasjoner og kulturer. Dette er samskaping og medborgerskap i praksis, forteller Heidi Kristine Syrdahl Rustand, folkehelsekoordinator i Asker.

Innbyggertorget skal være en møteplass for alle på Borgen, på tvers av generasjoner og kulturer, og skal skapes sammen med innbyggerne på Borgen. Det kommer også en koselig kafe på innbyggertorget. Denne skal settes opp sammen med nærmiljøsentralen.

Innbyggertorgene etablerer partnerskap mellom innbyggere, organisasjoner, næringsliv og aktuelle kommunale tilbud. I samhandling med innbyggerne skal torgene fylles med aktiviteter som er åpne for alle i lokalmiljøet.

1. oktober ble Kristin Marie Felde ansatt i nye Asker som Norges første direktør for medborgerskap. Én av oppgavene hennes er å legge til rette for mer lokaldemokrati og samskaping gjennom nye nærdemokratiske ordninger og nye medvirkningsformer.

Les mer om folkehelsearbeidet vårt her

Stolte av å ha Asker med i nettverket

– Årets folkehelsepolitiker er en viktig pris. Uten folkevalgte som ser verdien av å satse på helse og livskvalitet kommer vi ikke særlig langt i arbeidet med å skape gode og helsefremmende lokalsamfunn. Hun involverer alle sektorer både innad i kommunen og i lokalsamfunnet for øvrig, og vet at samarbeid er en viktig nøkkel til suksess. Vi er stolte av å ha Asker med i nettverket vårt! sier Ingvild Little, daglig leder i Sunne kommuner.

Litt om Sunne kommuner 

  • Sunne kommuner er et nettverk av kommuner og fylkeskommuner som setter innbyggernes helse og trivsel høyt i sin samfunnsutvikling
  • Nettverket er del av WHO Healthy Cities og fyller i år 25 år
  • Nettverkets medlemmer er helt i front i det norske folkehelsearbeidet, og blir lagt merke til også internasjonalt
  • FNs bærekraftsmål er sentrale i WHO Healthy Cities' folkehelsesatsing. Asker har fått oppmerksomhet også fra WHO for å tufte Nye Asker kommune på disse målene
  • www.sunnekommuner.no