7. mars ble det kjent at ordfører Lene Conradi er utnevnt til å sitte i Kommunesektorens etikkutvalg. Utvalget skal være en tydelig stemme og ha en rådgivende rolle for kommuner og fylkeskommuner.

- Det har vært veldig meningsfullt og lærerikt å sitte i etikkutvalget. Jeg har hatt stort utbytte av erfaringsdeling, diskusjoner og nødvendige etiske refleksjoner. Derfor gleder meg over å få lov til å fortsette enda en periode, sier ordfører i Asker, Lene Conradi.

Tillit til lokaldemokratiet

Forebyggende etikkarbeid er viktig for å sikre tillit til lokaldemokratiet. Kommunesektorens etikkutvalg skal være en støttespiller for kommuner og fylkeskommuner i dette arbeidet, og være et uavhengig, synlig og rådgivende organ.

- Jeg er spesielt opptatt av at kommunene kan lære mye av hverandre og at bevisstheten rundt etikk i offentlig kommunal forvaltning skal være høy, sier Conradi.
Utvalget skal selv kunne ta opp saker og gi anbefalinger, både prinsipielt og i enkeltsaker, og uttale seg om tema på forespørsel fra KS, medlemmene og media. Etikkutvalget er blant annet opptatt av varsling og eierinteresser hos folkevalgte og ansatte i kommunene.

- Gjennom dialog og direkte møter skal etikkutvalget løfte viktige problemstillinger, og legge til rette for refleksjon økt bevissthet om etiske utfordringer, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.
I følge Helgesen skal Etikkutvalget fange opp og behandle tema som er med på å utfordre det helt nødvendige tillitsforholdet mellom innbyggerne, folkevalgte og kommunale ledere og ansatte.

Forholdet til medier

Et annet aktuelt tema er knyttet til medienes, og i stadig sterkere grad sosiale mediers rolle. Mediene har en viktig rolle i å avsløre misligheter og korrupsjon. Samtidig ser vi framvekst av en sjanger i sosiale medier hvor lokale folkevalgte utsettes for påstander og trusler som kan være svært krevende å håndtere. I et større bilde kan det bidra til å undergrave tilliten og oppleves som et press mot lokaldemokratiet.

- I høstens kommune- og fylkestingsvalg skal det velges rundt 10.000 nye folkevalgte. Hovedstyret ønsker at det nyoppnevnte etikkutvalget skal bidra til økt bevissthet om ulike roller og etisk kompetanse, sier Helgesen.
Det er fjerde gang Hovedstyret i KS utnevner et etikkutvalg for kommunesektoren.,

Medlemmene i Kommunesektorens etikkutvalg

Leder Tora Aasland, leder av den norske UNESCO-kommisjonen

  • Medlem Lene Conradi, ordfører i Asker
  • Medlem Tomas Norvoll, fylkesrådsleder Nordland
  • Medlem Camilla Dunsæd, prosjektleder/rådmann i Nye Kristiansand
  • Medlem Inge Ryan, rådmann i Namsos
  • Medlem Paul Leer-Salvesen, professor Universitetet i Agder
  • Medlem Tor Dølvik, spesialrådgiver Transparency International
  • Medlem Cicel Aarrestad, styremedlem KS bedrift, aktiv pensjonist, selvstendig næringsdrivende
  • Medlem Mah-Rukh Ali, forfatter og journalist
  • Medlem Casper Lehland, kommunikasjonsrådgiver NHO Reiseliv

Her kan du lese mer om saken fra nettsidene til Kommunesektorens organisasjon (KS).