Møller Bil Asker og Bærum vant Bærekraftsprisen 2022

Den 22. juni ble den aller første Bærekraftsprisen delt ut i Asker, og ordfører Lene Conradi stod for overrekkelsen.

Prisvinneren og ordfører Lene Conradi med blomster og sjekk på verdi kr. 25.000

Møller Bil Asker og Bærum mottar en premie på kr. 25.000 som skal bli brukt til videre utvikling av bedriften.

- Bærekraftskommunen Asker hedrer næringslivet med en egen pris for deres viktige bidrag til en positiv utvikling i Asker og i verden, sa ordfører Lene Conradi i sin tale under prisutdelingen i Asker rådhus.

Før hun åpnet konvolutten og avslørte hvem som vant, la ordføreren vekt på at det stod mellom fem svært verdige finalister.

Mangfold, likestilling og miljøfokus

Juryen legger i sin begrunnelse vekt på vinnerbedriftenes engasjement og investeringer for å fremme alle bærekraftsdimensjonene. De trekker blant annet frem Møller Bils målrettede arbeid med mangfold, inkluderende arbeidsliv og klima.

- Bedriften arbeider for å redusere ressursforbruk og klimaavtrykket som pådriver for nullutslippstransport lokalt i Asker. Prisvinneren satser også målrettet på økt kvinneandel i en mannsdominert bransje, jobber aktivt med utenforskap og har en tydelig strategi for lærlinger, sa juryen da prisen skulle deles ut.

Videre har juryen lagt til grunn at Møller Bil Asker og Bærum har jobbet målrettet for lokalt samarbeid, å være en trygg arbeidsplass og har i tillegg gjennomført en elektrifisering av bilparken.

Næringslivets viktige bidrag

Prisen skal bidra til å synliggjøre Askersamfunnet som en seriøs bidragsyter innen bærekraftig utvikling, sirkulærøkonomi og grønn konkurransekraft.

Under prisutdelingen var de topp fem nominerte kandidatene til stede og fikk fortelle om sitt arbeid med bærekraft. I tillegg til vinneren, var bedriftene Bergans, MS Donna, Tomra Systems og Hurum Elektro på plass.

- Jeg har alltid ment at nettopp næringslivet, dere, er de som skal "redde verden", da ordfører Lene Conradi til de nominerte.

De topp fem nominerte bedriftene til årets bærekraftspris.

- Vi er helt avhengige av innovasjon - nye produkter og nye løsninger, men også næringslivets iver etter å være i tiden, se muligheter, ta ansvar og evne til å omstille seg. Det er helt nødvendig for å skape endringer og positiv utvikling, sa ordføreren.

Om Bærekraftsprisen

Prisen deles ut årlig, og skal vurderes for bedrifter som har greid å operasjonalisere innenfor Asker kommunes fire endringsområder:

  • Sosial ulikhet gjennom for eksempel å styrke levekår, motvirke utenforskap og fremme sosial inkludering.
  • Transport og mobilitet gjennom for eksempel å jobbe konkret med smartere løsninger for transport og mobilitet med ansatte, i selskapets forretningsmodell eller i samfunnet.
  • Forbruk og ressursforvaltning gjennom for eksempel å implementere sirkulære forretningsmodeller i egen drift, for kunder eller for samarbeidspartnere.
  • Digitalisering og smart bruk av teknologi i samfunnsutviklingen gjennom for eksempel å utvikle smart datahåndtering som styrker egne og andre aktørers mulighet for å gjøre bærekraftige valg.

Les mer om Bærekraftsprisen og vurderingskriteriene her.