DOGA, i samarbeid med Smartbyene, Nordic Edge og aktører fra offentlig og privat sektor lanserte et nasjonalt smartby-veikart under Arendalsuka.

Asker kommune er en av åtte kommuner som har bidratt med kunnskap, erfaring og innspill til det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Lansering på Arendalsuka

Veikartet ble presentert for en fullsatt sal under Arendalsuka.

– Vi må tørre å prøve og feil, vi må samarbeide med ulike krefter, både næringsliv, gründere, kunnskapsmiljøer, frivillige og det offentlige for å finne nye løsninger og fortsette utviklingen av smarte samfunn sammen, sa ordfører Lene Conradi i en paneldebatt med andre smartby-ordførere under lanseringen.

Ordfører i Asker Lene Conradi deltok i paneldebatt om nasjonalt veikart for smartebyer og lokalsamfunn under Arendalsuka
Ordfører i Asker Lene Conradi deltok i paneldebatt om nasjonalt veikart for smarte byer og lokalsamfunn under Arendalsuka.

Flere av ordførerne understreket også viktigheten ved at veikartet knyttet smartby-satsingen og arbeidet med FNs bærekraftsmål sammen.

Målet med veikartet er å utgjøre et felles verdigrunnlag og et sett med prinsipper som kommuner og andre aktører kan jobbe etter.

Åtte prinsipper for smarte byer

  • Sett innbyggerne i sentrum
  • Tenk helhetlig
  • Prioriter klima og miljø
  • Vektlegg inkludering og samskaping
  • Sats på neste generasjon næringsliv
  • Del og ta i bruk åpne data
  • Sats på kompetanseutvikling, omstilling og innovasjon
  • Begynn lokalt, men tenk globalt

Veikartet kan lastes ned i pdf-format her