Nominert til årets vertskapskommune

Asker kommune var, sammen med Kongsvinger og Sandefjord, nominert til årets vertskommune for næringslivet av NHO og KS.

E18
Foto: Nils Maudal

En god vertskapskommune ser næringsutviklingsarbeid som en del av kommunens arbeid for et godt lokalsamfunn og tar utgangspunkt i egen kommunes geografiske og næringsmessige muligheter og utfordringer, ifølge NHO og KS.

- Vi er glade for å bli sett og verdsatt for et målrettet, systematisk og kunnskapsbasert arbeid som gir resultater, sier ordfører Lene Conradi. - Men enda viktigere er det jo at vi lykkes med dette, fordi næringslivet er det som skal sikre vår fremtidige velferd og gode offentlige tjenester, sier hun.

Asker kommune er nominert for å være en kommune som legger til rette for eksisterende og nye næringer som ønsker å etablere seg. Asker har ambisiøse mål om å være ledende i Norge på næringsutvikling. Næringslivet er tett påkoblet planprosesser og temaplaner, og kontinuerlig dialog sikrer at partenes behov og visjoner innlemmes i utviklingsplanene. Kommunen har en egen handlingsplan for reiseliv og opplevelsesnæring.

Kommunen er ledende når det gjelder omstilling til bærekraftig og sirkulær næringsvirksomhet og støtter aktivt miljømessige og sosiale bærekraftssertifiseringer, og kommuneplanen er godt forankret i FNs bærekraftsmål.

Det er NHO og KS som kårer Norges beste vertskommune for næringslivet. Vinnerne ble kåret 13. februar på Kommunalpolitisk toppmøte i Trondheim.

Sandefjord og Kvitsøy kommuner ble vinnerne - vi gratulerer!
Les mer om dette på KS sine nettsider.