To ungdommer

Asker kommune lanserer nå et helt nytt digitalt aktivitetskort som gir barn og unge fra 6-16 år rabatter på sosiale aktiviteter og informasjon om gratisarrangementer. A!A er en web-app for barn og unge som gjør det enklere og billigere å ha det gøy og å delta på sosiale aktiviteter. En rekke gratisaktiviteter er klare allerede.

- Dette er nybrottsarbeid! I Asker er vi opptatt av at alle barn og unge lettere skal kunne delta i ulike fritidsaktiviteter. Vi er derfor utrolig glade for nå å kunne lansere første versjon av det digitale aktivitetskortet A!A for alle barn og unge i Asker. Vi mener dette kan bidra til at det skal koste mindre å være med på mer, sier Lene Conradi, ordfører i Asker kommune og takker alle som har bidratt til at dette nå er på plass.

 • Mange flotte gratisaktiviteter ligger klart i kortet. Bruk disse, så vil betalingsløsningen komme på plass i løpet av kort tid. 
 • Vil du vite mer om A!A, gå inn på aktiviasker.no/aktivitetskortet .Her finner du informasjon om hvordan du laster ned og bruker kortet.

Enklere for alle å delta

Alle barn og unge i Asker i aldersgruppen 6-16 år får nå, gjennom aktivitetskortet, enklere mulighet til å delta jevnlig i organisert fritidsaktiviteter sammen med andre. Aktivitetskortet A!A gir en oversikt over fritidsaktiviteter, og kan gi billigere priser for alle barn og unge mellom 6 - 16 år, som ønsker å delta. A!A ”snakker” også med Askers nye aktivitetskalender «aktiviasker.no» med en rekke aktiviteter tilgjengelig. I A!A kan barn og unge finne rabatter på billetter i svømmehallene, i trampolineparken, på bowlingen og på ulike andre arrangementer.

Det har lenge vært et politisk ønske å få på plass en slik ordning i Asker, og kommunestyret vedtok aktivitetskortet høsten 2017.

- Jeg er så glad for at vi har funnet en måte å gjøre dette på som er en gavepakke til alle barn og unge i Asker. Vi vet at å delta i organiserte fritids- og kulturaktiviteter har positiv virkning på barn og unges psykiske helse.
Dette er en digital løsning som nettopp skal bidra til at barn og unge i Asker i større grad skal kunne delta inn i ulike idretts- og kulturaktiviteter - uavhengig av familiens sosioøkonomiske situasjon. Dermed kan de oppleve en større grad av felleskap og mestring, sier saksordfører Cathrine Jensen som har fulgt saken politisk de siste årene.

Ønsker tilbakemelding fra ungdom

Første versjon av Aktivitetskortet lanseres nå i desember 2018. Kortet vil i første omgang kun gi tilgang til gratisarrangementer. I løpet av desember vil også betalingsløsningen komme på plass, og den skal videreutvikles i tiden framover med flere muligheter for aktiviteter og funksjoner.

- Vi er svært spente på hvordan ungdommene vil motta løsningen. Det er viktig å understreke at dette kun er starten, og at det er nå vi vil finne ut hvordan ungdommene tar i mot og bruker tilbudet. Derfor er vi opptatt av å få tilbakemeldinger på hvordan det fungerer, sier Jensen. 

Jo flere som bruker kortet, desto bedre «deal»

A!A er laget slik at andre - for eksempel foreldre eller besteforeldre - kan sette inn penger på kortet til barnet via Vipps eller Nets. Kommunen kan også ved behov tilby gratis arrangementer eller aktiviteter i kortet. A!A kan kun brukes på aktiviteter som ligger inne i A!A. Den kan ikke brukes på andre steder, som i kiosker og butikker osv.

- Så derfor et tips til foresatte: hva med å kjøpe billetter i A!A neste gang du har lyst til å gi barnet en opplevelse gjennom en aktivitet? Jo flere som bruker kortet, jo bedre avtaler kan vi få til, slik at så mange som mulig av våre barn og unge kan ha mulighet til å delta på aktiviteter i Asker, sier ordfører Lene Conradi.

Takk til alle aktører for bidrag

Ordfører Conradi ønsker også å takke de ulike private, offentlige og frivillige aktørene som har bidratt inn i kortet med reduserte priser på aktiviteter.

- Dette viser en vilje til samarbeid for å tilrettelegge for at barn og unge i Asker får en aktiv hverdag, og det understøtter betydningen av at ulike deler av samfunnet - kommune, næringsliv og frivilligheten - jobber sammen og bidrar med sitt for å legge til rette for et godt lokalsamfunn for alle, sier Conradi.

Barn i ring

 

Fakta om aktivitetskortet - A!A

 • A!A lagres på smarttelefonen din som et app-ikon, og for å bruke kortet må du la billettluka i for eksempel svømmehallen, skanne QR-koden på kortet.
 • A!A gir en god oversikt over fritidsaktiviteter, og kan gi billigere priser for alle barn og unge mellom 6 - 16 år, som ønsker å delta.
 • A!A ”snakker” også med Askers nye aktivitetskalender «aktiviasker.no».
 • I A!A kan du finne rabatter på billetter i svømmehallene, i trampolineparken, på bowlingen og på ulike andre arrangementer.
 • For å få tilgang på dette må du laste ned A!A. Dette gjør du ved å gå inn på www.asker.nods.no/aia(Er du under 18 år, så må dette gjøres sammen med en foresatt.)
 • Når den er lastet ned, vil du få spørsmål om å registrere deg. Denne registreringen er helt trygg, det har vi i Asker kommune sjekket for deg.
 • Når du har registrert deg, så får du opp en QR-kode. Denne kan du vise frem når du skal betale på aktivitetene, så får du billigere billetter.
 • A!A er laget slik at andre kan sette inn penger på QR-koden til barnet via Vipps eller Nets. For eksempel foreldre eller besteforeldre. Kommunen kan også ved behov tilby gratis arrangementer eller aktiviteter i kortet.
 • A!A kan kun brukes på aktiviteter som ligger inne i A!A. Den kan ikke brukes på andre steder, som i kiosker og butikker osv.