Ny beredskapssjef

Ole Bøklepp er ansatt som ny beredskapssjef i Asker kommune. Han kommer fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og starter i jobben 19. august.

Bilde av Ole Bøklepp
Ole Bøklepp starter som ny beredskapssjef i Asker i august.

- Jeg ser frem til å begynne som beredskapssjef i Asker, og har fått et meget godt inntrykk av kommunen så langt. Ikke minst så gleder jeg meg til å arbeide sammen med de gode rådgiverne som kommunen allerede har innen beredskap, sier Bøklepp. 

Styrking av beredskapsarbeidet

Kommunen er en beredskapsorganisasjon, og har et stort ansvar når kriser oppstår og uønskede hendelser skjer. Ansettelsen av ny beredskapssjef er en viktig del av den varslede styrkingen av Asker kommunens overordnete og systematiske beredskapsarbeid. 

- Vi er svært glade for å få Ole Bøklepp som ny beredskapssjef. Han har bred og svært relevant erfaring som vi vil nyte godt av i tiden framover. Vi vil med dette få et solid beredskapsteam med enda større kapasitet, erfaring og kompetanse. Det ser vi fram til da verden dessverre utfordrer oss på mange plan, sier kommunedirektør Lars Bjerke. 

20 års erfaring med beredskap og sikkerhet 

- Jeg har bred erfaring med beredskapsarbeid og krisehåndtering fra kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå, og håper og tror at jeg kan bidra til en videreutvikling av Askers beredskapsarbeid, sier Bøklepp. Vi står i dag overfor en helt annen sikkerhetspolitisk hverdag enn for bare to år siden, og at kommunen nå ansetter en beredskapssjef viser evne og vilje til å forberede kommunen på den nye situasjonen, fortsetter han. 

Ole Bøklepp har i de tre siste årene jobbet som seniorrådgiver i seksjon Operativ beredskap i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Før det jobbet han i beredskapsstaben hos Statsforvalteren i Oslo og Viken. Han har vært beredskapsleder i Fredrikstad kommune og har også erfaringer fra forsvaret.  

Han starter i stillingen i Asker 19. august 2024.