Nye Askers aller første budsjett vedtatt

Kommunestyret vedtok tirsdag 10. desember budsjettet for Asker kommune i 2020 og Handlingsprogram 2020 – 2023 som gir føringer og rammer for kommunens tjenesteproduksjon.

Fra kommunestyresalen

- En helt ny kommunes aller første budsjett er en historisk milepæl etter et tre-årig stort og omfattende prosjekt. Mange har jobbet både hardt og målrettet.

Med dagens vedtak er alt klart for oppstart 1. januar, sa ordfører Lene Conradi da hun innledet til budsjettdebatt tirsdag.

Fra kommunestyremøtet 10. desember 2019 - her med Ivar Granum (AP) på talerstolen.

Norges 8. største kommune med et budsjett på 7,3 milliarder

Asker kommune blir med sine 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte Norges 8. største kommune fra nyttår. Asker kommunes budsjett for 2020 er på til sammen 7,3 milliarder kroner. 

- Med dette aller første handlingsprogrammet, gir vi den nye organisasjonen oppdragene, rammene og mulighetene som først og fremst skal sikre våre innbyggere trygghet for gode velferdstjenester i hverdagen når behov for det skulle oppstå, sa Conradi.

Rådmannen foreslo i budsjettet en effektivisering og omstilling på 100 millioner kroner for 2020. Bakgrunnen for omstilling er først og fremst store investeringer de siste årene i de tre kommunene som nå blir én.

- Til tross for en lavere vekst og behov for omstilling har vi et veldig godt økonomisk utgangspunkt. Men tre kommuners store satsninger gjennom flere år – særlig på investeringssiden – gjør at vi nå bør være forsiktige med nye investeringer noen år fremover, sa ordføreren.

Hun la til at om kommunen ikke gjør en justering og tilpasning allerede nå, så får kommunen enda større utfordringer i årene som ligger foran.

En omstilling på 1,4% på et totalbudsjett på 7,3 milliarder er heller ikke dramatisk, selv om det vil kreve en jobb fra oss alle, sa hun.