I 2019 fortsetter vi videreutviklingen av fremtidens Risenga med full kraft. Nye Risenga ungdomsskole står ferdig allerede i 2020 og byggingen av ishallen starter trolig høsten 2019.

Risenga
Nye Risenga ungdomsskole står ferdig i 2020. Her skal det bli for både læring og kulturaktiviteter. Det er plass til 540 elever. I første etasje vil den nye skolen få spesialrom, kultursal, musikksal og band- og øvingsrom.

Risenga er et av de viktigste samlingspunktene for folk som bor i Asker, og skal være et område med plass til alle. De neste årene blir det gjennomført flere store byggeprosjekter her, som alle vil bidra til å løfte Risenga. Først ut er Risenga ungdomsskole. Rivingen av den gamle skolen startet i oktober 2018, og i løpet av 2020 skal en helt ny skole stå ferdig på den samme tomten.

Idrett og læring

I 2019 starter også flere andre prosjekter opp. Om alt går etter planen, vil eliteserielaget Frisk Asker, Asker skøyteklubb short track og Asker kunstløpklubb kunne ta i bruk en helt ny arena om få år. Byggingen av ishallen, som vil ligge sør for Askerhallen, starter trolig høsten 2019.

Her vil det bli god plass til spente publikummere, for det legges til grunn 3500 tilskuerplasser hvor 500 av dem vil være ståplasser. Under ishallen skal det også komme en parkeringskjeller med innkjøring fra Bleikerveien, med plass til omlag 200 biler. Formannskapet skal behandle forprosjektet våren 2019.

Ishall
Den nye ishallen kan få 3500 tilskuerplasser og parkeringskjeller. FOTO: NCC

I tillegg skal Akershus fylkeskommune utvide Bleiker videregående skole. Når skolen etter planen står ferdig i august 2021, vil den ha 900 elevplasser og bli den største skolen som tilbyr yrkesfag i Asker. I tillegg er det planer om å bygge en ny idrettshall, som et samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunen. Leikvollhall C blir plassert ved siden av den eksisterende Leikvollhallen, og vil gi stor glede til idrettselevene når den står ferdig på samme tid som skolen.

Vil påvirke hvordan vi ferdes

Når så mye skal bygges og utvides får det konsekvenser for hvordan vi ferdes i området. Risenga skal være et trygt sted å jobbe og ferdes under videreutviklingen. For å ivareta sikkerheten til fotgjengere og syklister, og for å gjøre plass til arbeidet, vil enkelte veier og gangstier bli stengt eller flyttet. Det vil også være begrenset mulighet for parkering inne på området i årene som kommer.

Et Risenga for livet

Mange innbyggere møter Risenga allerede som barn og fortsetter å besøke området i voksen alder. Asker kommune ønsker å skape et sosialt samlingspunkt hvor unge og gamle kan møtes og benytte seg av tilbudene gjennom hele livet. Målet er å skape plass for god fysisk og psykisk helse med lett og sikker reisevei for både syklende og gående.

Fremtidens Risenga
De neste årene blir det gjennomført flere store byggeprosjekter, som vil løfte Risenga.

Her kan du lese alt om videreutviklingen av Risenga.