Ordførerne i Lier og Asker etterlyser i brev til Statens vegvesen finansiering av gang- og sykkelveg Engelsrud – Lierskogen.

- Tiltaket med ny gang og sykkelvei langs denne strekning er sterkt påkrevet, ikke minst da denne veistrekningen fungerer som omkjøring og avlastningsvei for E18, skriver Asker-ordfører Lene Conradi og Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal i brev til Vegvesenet.  

De to ordførerne legger til at den eneste aktuelle finansieringsmåten er gjennom riksveimidler, og etterspør en snarlig oppfølging fra Statens vegvesen av de vedtatte planene for gang- og sykkelveien.