Tirsdag 5. november la Oslo politidistrikt frem organiseringen av polititjenestene i nye Asker kommune. – Vi får et nærpoliti med bedre kapasitet og god lokalkunnskap, sier ordfører Lene Conradi.

Politistasjonssjef i Asker Erik Liaklev (t.v.), ordførerne Lene Conradi (Asker), Monica Vee Bratlie (Hurum) og Eva Norén Eriksen fra Røyken og leder av Oslo politidistrikt, enhet vest Stein Olav Bredli.
Asker rådhus: Politistasjonssjef i Asker Erik Liaklev (t.v.), ordførerne Lene Conradi (Asker), Monica Vee Bratlie (Hurum) og Eva Norén Eriksen fra Røyken og leder av Oslo politidistrikt, enhet vest Stein Olav Bredli.

Ordførerne fra Hurum, Røyken og Asker var alle tilstede på møtet, som fant sted på rådhuset i Asker. Her bekreftet Oslo politidistrikt at de forholder seg til det nasjonale vedtaket om at Asker politistasjon og tjenestestedet på Midtbygda i Røyken skal videreføres.

– Kommunesammenslåingen vil styrke polititjenesten i den nye kommunen vår. Med denne organiseringen får vi et nærpoliti med bedre kapasitet, med lokale ledelsesressurser, god tilstedeværelse 24/7 og med lokalkunnskap. Dette er vi svært godt fornøyd med, sier ordfører i nye Asker kommune, Lene Conradi.

Trygge lokalsamfunn for innbyggerne

I Intensjonsavtalen for nye Asker slås det fast at nye Asker kommune skal skape gode bomiljøer, gode oppvekstvilkår og trygge lokalsamfunn for innbyggerne.

– Vi har hele tiden – gjennom 3 og et halvt år – jobbet for at hele den nye kommunen skal ha gode polititjenester med fortsatt lokal politistasjon i både Asker og Røyken, sier Conradi.

Dette kunne enhetsleder Stein Olav Bredli bekrefte da han la frem planene.

– Måten vi nå organiserer oss på er en styrking av polititjenestene i den nye kommunen, og vi vil ivareta innbyggerne på en minst like god måte som før. Patruljetjenesten skal være operativ 24/7 365 dager i året, sa han på møtet.

Styrker forebyggende innsats

Politiet etablerer tre nye avsnitt i Asker: avsnitt for lokal etterforskning, patruljeavsnitt, og et avsnitt for kriminalitetsforebygging.

– Asker vil, til beste for innbyggerne, videreutvikle det gode samarbeidet med politiet for å samordne vår felles innsats blant annet på lokal kriminalitets- og rusforebyggende arbeid, beredskap og samfunnssikkerhet, vold i nære relasjoner og trafikksikkerhet, sier Conradi.

Med denne nye organiseringen vil, ifølge Bredli, politiets tilstedeværelse, beredskap og responstid bli ivaretatt i hele den nye kommunen. Ved større hendelser i Asker kommune, som blant annet drap, naturkatastrofer, annen alvorlig kriminalitet, terror, vil betydelige ressurser innenfor alle spesialfelt settes inn, understreket han.