Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Rimelige boliger for førstegangsetablerere

Salgsstart i Åmotåsen i Heggedal mandag den 14 juni kl. 09.00.

Reguleringskart Åmotåsen

Asker kommune ønsker å legge til rette for rimelige boliger til førstegangsetablerere. Kommunen har derfor inngått en avtale med utbygger av Åmotåsen, slik at en andel av boligene kan forbeholdes denne gruppen. Det foreligger nå en avklaring av hvilken salgspris som vil gjelde for disse boligene.

Boligene vil bli solgt for en kvm-pris på ca. kr 42 000,-, noe som er lavere pris enn disse boligene tidligere har vært utlyst for. Boligen selges derfor for en lavere pris enn for tilsvarende boliger i området. Subsidien skal videreføres til kommunen dersom kommunen benytter seg av sin forkjøpsrett som er tinglyst på eiendommene.

Hvis kommunen ikke benytter seg av forkjøpsretten, vil boligene kunne selges på det åpne marked til markedspris.

Salgsstart er mandag 14. juni kl. 09.00 og det er kun fysiske personer som ikke har eid bolig de siste fem år (førstegangsetablerere) som har mulighet til å kjøpe. Boligene selges derfor til fastpris og varierer i størrelse fra 30 – 61 kvm. Dersom det blir flere budgivere på en bolig (totalt er 63 boliger), vil det skje loddtrekning på meglers kontor påfølgende dag.

Salg av boligene i Åmotåsen er en del av realiseringen av boligpolitisk strategi, som bl.a. har til formål å legge til rette for at enkelte grupper kan få mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Det er få, om ingen, andre tilsvarende prosjekter i Norge, og med stadig økende boligpriser blir det spennende å se på videre gjennomføring og hvem som blir kjøpere av boligene.

Megler for boligene er Eie Eiendomsmegling Asker. De rimelige boligene annonseres som del av Heggedal Terrasse under boligtypen Young Professionals