Aktivitetsappen AiA
Asker kommune er opptatt av at flest mulig barn og unge skal kunne delta i ulike fritidsaktiviteter. AiA-appen, som rundt 3000 barn og unge har lastet ned, gir en god oversikt over fritidsaktiviteter, og kan gi billigere priser for alle barn og unge.

Aktivitetsappen gir alle barn og unge mulighet til å delta jevnlig på fritidsaktiviteter. Nå gir appen alle 2. klassinger i Asker tilgang til gratis svømming i kommunens to svømmehaller gjennom hele skoleåret.

– AiA-appen har raskt blitt populær og vi er glade for at så mange som 3000 barn og unge har lastet den ned. Vi ønsker å bidra til at alle barn og unge er aktive, uavhengig av foreldrenes økonomi, sier ordfører Lene Conradi, som håper at appen også bidrar til større grad av felleskap og mestring.

«Mer moro for mindre» er mottoet for aktivitetsappen, som Asker kommune lanserte i desember 2018. Ved å kjøpe billetter via appen får barn og unge mellom 6 – 16 år gode rabatter på mange av Askers mest populære fritidstilbud, som svømmehallene på Risenga og Holmen, bowlinghallen Lucky Bowl, trampolineparken Altitude og skianlegget i Vardåsen.

Gratis svømming gjennom appen

I 2. trinn starter elevene med skolesvømming. Skolesvømmingen går over 4 uker og gjennomføres av svømmelærere fra Asker svømmeklubb. Asker kommune ønsker å forsterke vanntilvenningen og svømmeferdighetene utover skolesvømmingen.

– Vi har nettopp sendt ut informasjon til alle 2. klasseforeldre i Asker om gratis adgang til kommunens to svømmehaller gjennom hele skoleåret via appen. I tillegg jobber vi nå med å få lokale idrettslag og lokale bedrifter med på laget, sier prosjektleder Heidi Thoeneie i Asker kommune.

Asker videreutvikler stadig kortet og i tiden framover vil kortet ha enda flere muligheter for aktiviteter og funksjoner.

Appen fungerer som en digital betalingsløsning. Ved å kjøpe billetter i appen får barna rabatt via sin personlige QR-kode, som de scanner ved inngang.

Økende antall står utenfor

– Alle barn og unge i Asker, uavhengig av foreldrenes økonomi, får mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Vi håper at tilbudet vil ha positiv virkning på barn og unges psykiske helse, sier ordfører Lene Conradi.

I en ny undersøkelse gjennomført av Frivillighet Norge oppgir 27 prosent av barnefamilier at de selv eller noen i deres familie har latt være å delta på fritidsaktiviteter på grunn av for høye kostnader. 

– Vi er veldig stolte av den populære appen. Fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling, og har positive ringvirkninger for både fysisk og psykisk helse. Å være tilstrekkelig fysisk aktiv i oppveksten forebygger sykdommer og plager både i barndommen og senere i livet, sier Conradi.

Barn og unge fra familier med lav sosioøkonomisk status er mindre fysisk aktive enn familier med høy sosioøkonomisk status. Disse vil kunne få aktiviteter via AiA. 

Akershus fylkeskommune støtter prosjektet økonomisk via midler fra nasjonalt program for folkehelse (folkehelseprogrammet)

Her kan du lese mer om og laste ned aktivitetskortet AiA.