Onsdag 14. november går seniorkonferansen av stabelen. Temaet for årets konferanse er "Gleden ved å bli gammel".

Bli med på årets seniorkonferanse. Seniorkonferansen arrangeres av Asker eldreråd. Konferansen er gratis og det kreves ingen påmelding.

Invitasjon til seniorkonferanse
GLEDEN VED Å BLI GAMMEL: Eldrerådets leder Kirsten Koht og nestleder Trygve Lia ønsker velkommen til årets seniorkonferanse onsdag 14. november i Asker kulturhus. Foto: Svein-Ivar Fors

Tid og sted

Onsdag 14. november kl. 09.00-12.00

Asker kulturhus, teatersalen og øvre vestibyle

Program

  • 09.00 Servering av lett frokost – øvre vestibyle
  • 09:45 Musikkinnslag ved Lars Erik Furu
  • 10.00 Velkommen v/leder av Eldrerådet, Kirsten Koht
  • 10.05 Ordfører Lene Conradi
  • 10.15 Filosof Henrik Syse
  • 11.05 Paneldebatt ledet av Annette Sett Gjessing, HelseFrem
  • 11.50 Avslutning v/eldrerådets leder Kirsten Koht og musikkinnslag v/Lars Erik Furu