For tredje år på rad arrangerte Asker eldreråd seniorkonferanse i Asker kulturhus. Temaet i år var "Gleden ved å bli gammel".

En fullsatt sal viste at årets tema fenget. På programmet var et engasjerende innlegg av filosof Henrik Syse, diktlesning ved Trond Dolva, etterfulgt av en paneldebatt ledet av Annette Sett Gjessing fra HelseFrem.

Mange hadde møtt opp i Asker kulturhus 14. november til årets seniorkonferanse "Gleden av å bli gammel".
Mange hadde møtt opp i Asker kulturhus 14. november til årets seniorkonferanse "Gleden ved å bli gammel".

– Eldrerådet ønsker å bidra til aktivitet og engasjement samt gode møteplasser for nettverksbygging. Vi ønsker å understreke viktigheten av å engasjere seg i lokalsamfunnet. Sist, men ikke minst skal konferansen vise at Asker kommune er en god kommune å bli gammel i, sier Kirsten Koht, leder av Asker eldreråd.

Nytt av året var at eldrerådet inviterte til frokostservering.

– Målet er å skape en møteplass for eldre. Mange av deltagerne hadde avtalt å møtes her for å spise frokosten sammen. Her traff de andre de ikke hadde sett på lenge. Dette var noe av det beste med årets konferanse, nemlig å skape et sosialt treff, sier Koht.

Leder av Asker eldreråd, Kirsten Koht sammen med nestleder, Trygve Lia, var svært fornøyde med årets seniorkonferanse.
Leder av Asker eldreråd, Kirsten Koht sammen med nestleder, Trygve Lia, var svært fornøyde med årets seniorkonferanse.

I etterkant av konferansen håper Kirsten Koht at tilbudet til eldre i Asker har blitt markedsført på en god måte og at eldrerådet har blitt bedre kjent. 

Fakta om eldrerådet

Eldrerådet er et lovpålagt rådgivende organ opprettet av kommunestyret. Det tar i hovedsak opp saker omhandlende eldres levevilkår.

Rådet har seks medlemmer og varamedlemmer oppnevnt av kommunestyret hvorav et flertall skal være alderspensjonister. Samarbeidsrådet for seniorsentrene har rett til å foreslå tre medlemmer med varamedlemmer til rådet. Eldrerådet konstituerer seg selv.

Se opptak av seniorkonferansen