Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine av hensyn til egen og andres sikkerhet.

Mandag 19. august startet de fleste ungene på skolen igjen - og noen bruker skoleveien for første gang. Vi ønsker at flest mulig skal gå og sykle trygt.

Høye, tette hekker ved avkjørsler, eller store greiner som henger ut i veikryss, gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en økende utfordring nå i sommermånedene.

Når du står fire meter inn i avkjørselen din skal du ha minst 20 meter fri sikt i hver retning langs gang- og sykkelveien. Hekk og gjerde skal heller ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen din.

Klipp hekken

Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i vegloven. Det er du som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen.

Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.

Kommunale hekker og busker

Ser du steder vi i kommunen ikke har klippet, kan du melde fra om hvor dette er i meldingsportalen vår.

Gutt bak hekk