Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Søknad om søndagsåpne butikker avslått – Asker påklager vedtaket

Asker kommune har søkt om å holde søndagsåpne butikker i perioden 2.mai til 1. oktober som et tilbud til turister og hyttebefolkningen. Statsforvalteren har avslått søknaden. Ordføreren er skuffet og overrasket.

Illustrasjonsbilde av butikkhyller fylt med snacks
Foto: Adobe Stock

- Jeg er både skuffet og overrasket over beslutningen. Asker ble for en uke siden kåret til årets hyttekommune – og har flere hytter enn både Ferder og Kragerø. Det kan hende regelverket rundt turisme og handelsvirksomhet trenger en oppdatering på generelt grunnlag, sier ordfører Lene Conradi.

- Næringslivet ønsker selv en løsning med sommeråpne søndagsbutikker i Sætre og Tofte. Det vil gi de mange turistene – både tilreisende og hytteeiere - et bedre tilbud, og samtidig kunne bidra til at lokal ungdom og andre som ønsker sesongarbeid kunne tilbys dette.

Vi vil nå påklage vedtaket fra Statsforvalteren og forventer en rask saksbehandling og positivt svar slik at vi ikke mister for mange søndagsåpne dager, sier Conradi.

Avslag på avslag

Asker kommune søkte Statsforvalteren i Oslo og Viken om at Sætre og Tofte skal regnes som typiske turiststeder i tidsrommet 1. juni til 1. oktober, jf. lov om helligdager og helligdagsfred § 5. Dette ble i brev fra Statsforvalteren den 27.mai dessverre avslått.

Samtidig ble det søkt om dispensasjon fra bestemmelsen om søndagsåpning, slik at butikker som driver med detaljhandel i sentrumsområdene av Sætre og Tofte kunne holde åpne på søndager i perioden 2. mai til 1. oktober 2021. Dette ble også avslått.

I saken som ble sendt til statsforvalteren ble søknad om dispensasjon begrunnet med at det i fjor sommer var økt besøk i Asker syd, og denne sommeren forventes enda mer besøk og høyere omsetning. Dispensasjonen var begrunnet med at det var en midlertidig ordning for sommersesongen 2021 og skulle følges opp med en rapportering til høsten på lokalt salg til besøkende så langt dette var mulig.

Kommunen påklager saken

Den vurderingen statsforvalteren har gitt av søknad om dispensasjon er det klageadgang på. Kommunen vil påklage vedtaket. Saken vil i tilfelle først gå tilbake for ny vurdering hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, og eventuelt videre til departementet.

Ordfører vil orientere formannskapet om klagen ved første anledning.