Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Spørsmål om gjenåpning av barnehager?

Vi har samlet noen av de vanligste spørsmålene og svarene her.

Barn med gummistøvler

Mange lurer på om det er trygt å sende barna sine i barnehagen, og har flere spørsmål rundt den nye barnehagehverdagen. Vi har bedt kommunalsjef i Asker, Bodil Moe, og kommuneoverlege, Meera Grepp, å svare på noen av spørsmålene kommunen mottar fra foresatte.

1. Er det trygt å gjenåpne barnehager?

Ja, det er trygt for de aller fleste barna. Ut fra kunnskapsgrunnlaget vi har i dag, er risikoen for alvorlig sykdom svært lav hos barn og unge. Et samstemt ekspertutvalg anbefalte derfor åpning av skoler og barnehager allerede før påske. Med de nye retningslinjene som ble offentligjort i en egen veileder 15. april, er vi godt rustet til å skape gode og trygge rammer for både barn og voksne.

2. Vil det bli kortere åpningstider i ukene fremover?

Nei, vi tilbyr ordinær åpningstid i alle kommunale barnehager. Oppholdstid avtales med foresatte på forhånd for å skape forutsigbarhet og trygge rammer rundt levering og henting.

3. Opprettholdes det opprinnelige mattilbudet?

Vi tilbyr ikke matservering de kommende ukene. Dette for at de ansatte skal kunne fokusere på barna og de mange smitteverntiltakene som nå er iverksatt. Det betyr at alle barn må ha med seg mat til to måltider hver dag.

4. Må snørrete barn holdes hjemme?

Mange barn har ofte «klar» rennende nese til vanlig uten at det er symptomer på luftveisinfeksjon. Disse kan f.eks ha allergi. Disse barna kan komme i barnehagen så fremt de er friske. Har barnet feber, hoste eller andre symptomer på luftveisinfeksjon/forkjølelse, skal barnet være hjemme til det har vært symptomfritt i ett døgn.

5. Hva om barnet mitt har astma?

Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole. Det gjelder også barn med astma, så fremt den er velkontrollert og uten komplikasjoner. Foresatte og barn som er i risikogruppe kan kontakte lege og etablere dialog med barnehagen for å vurdere behov og muligheter for tilrettelegging.

6. Må foresatte levere og hente til samme tid hver dag?

Det avtales tidspunkt for levering og henting med foresatte. Tidspunktet kan selvsagt endres ved behov, men kun etter avtale med barnehagen. Vi er nødt til å ha forutsigbarhet og tilstrekkelig bemanning for å ivareta de nye smitteverntiltakene og rutinene på best mulig måte.

7. Er det snakk om faste grupper eller må vi forvente at man rokerer på både voksne og barn?

Vi ønsker så godt det lar seg gjøre å etablere faste grupper med faste barn og voksne. Dersom sammensetningen i gruppen skal endres, vil dette gjøres i henhold til anbefalingene i den nasjonale veilederen.

8. Er det ting vi foresatte skal sende med barna eller unngå å sende med?

Vi ønsker ikke at barna har med seg egne leker hjemmefra, men kosedyr og smokk kan selvfølgelig være med for å trygge de minste barna ved soving. Ved andre behov, må det avtales med den enkelte barnehage. Det gis fortløpende informasjon om det er spesielle ting barna trenger.

9. Er det satt noen retningslinjer for vikarbruk i barnehagen? 

Våre barnehager har høyt fokus på å sikre at barn og ansatte tilhører faste grupper. Dersom barnehagen har behov for vikar, vil barnehagen sørge for at vikaren får nødvendig smittevernfaglig opplæring og at vikaren benyttes i tråd med den nasjonale veilederen.

10. Bør vi som har muligheten til å holde barna våre hjemme, gjøre det?

Vi anbefaler at alle barn som kan komme tilbake, gjør det. Barn har godt av å omgås andre barn og voksne, og barnehagen har en viktig rolle i barns læring og utvikling. Vi iverksetter flere smitteverntiltak i tråd med nasjonale føringer som skal gjøre det trygt for både barn og voksne å være i barnehagen. 

11. Kan barn ha lekevenner utenom barnehagen?

Helsemyndighetene anbefaler å redusere omgang med andre mennesker for å begrense smittespredningen. Det er derfor en fordel at barna ikke omgås mange øvrige venner på fritiden.

Har du flere spørsmål rundt barnehageåpning? Ikke nøl med å ta kontakt med din barnehage, eller sjekk regjeringens svar på ofte stilte spørsmål her.