Stinn brakke på åpningen av Tofte innbyggertorg

Det var få ledige plasser da vi inviterte til den offisielle åpningen av Tofte innbyggertorg 30. januar.

Åpning av Tofte innbyggertorg

Rundt 150 fremmøtte fikk med seg at Asker-ordfører Lene Conradi saget over en tømmerstokk foran hovedinngangen til Tofte innbyggertorg i Vestre Strandvei for å markere at det aller første innbyggertorget i den nye kommunen nå er åpent. Og det til stor jubel fra publikum.

- Vi har allerede hatt mange markeringer og feiringer av vår nye kommune, men åpningen av Tofte innbyggertorg er kanskje den mest symbolske markeringen vi gjør. Den representerer nemlig tanken bak sammenslåingen, og er et symbol på hva vi vil med å bygge en ny kommune, sa Conradi, og la til:

- Det har vært viktig for oss å trygge alle innbyggere på at selv om vi blir langstrakt – fra Vestmarka i nord til spissen av Hurumlandet i sør – så skal ikke kommunen oppleves fjern, men nær og kjær. Det betyr tjenester nær der folk bor. Våre innbyggertorg skal være inkluderende møteplasser hvor folk kan møte kommunens tjenester, engasjere seg og være med på å skape ulike aktiviteter og tilbud sammen med oss og andre. Jeg håper at vi på denne måten motvirker polarisering og forvitring av demokratiet, og heller bygger opp samhold og tillit til fellesskapet.

Stort fokus på medborgerskap

Tofte innbyggertorg vil holde til under tre tak: Tofte samfunnshus, S3 Ungdommens kulturhus samt biblioteket og lokalene i 1. etasje i Vestre Strandvei 3. Under åpningen torsdag kveld fikk de fremmøtte omvisning i de nye lokalene, etterfulgt av festmiddag på samfunnshuset med servering av kortreist mat og underholdning med lokale artister. 

- Det var fantastisk å se at så mange mennesker tok turen innom Tofte innbyggertorg for å få med seg åpningen og for å feire med oss at en viktig milepæl er nådd. Medborgerskap er bærende for den nye kommunen, og vi satser stort på innbyggertorg, lokalsamfunnsutvalg og samskaping. De lokalene vi nå har åpnet på Tofte vil kunne tilby kommunale tjenester lokalt, men mest av alt ønsker vi at de skal være en felles møteplass for folk som bor på Tofte og omegn, på tvers av generasjoner og kulturer, og at lokalbefolkningen bruker denne arenaen til å skape enda bedre fremtid for sitt nærmiljø, sier direktør for medborgerskap i Asker kommune, Kristin Felde.

Åtte innbyggertorg i Asker

Asker kommune skal ha åtte innbyggertorg. Innbyggertorget på Tofte er det første i den nye kommunen. I tidligere Asker er det etablert innbyggertorg på Borgen og Holmen samt i Asker sentrum og Heggedal. Det skal også komme innbyggertorg i Sætre og Slemmestad samt på Spikkestad.

Les mer om innbyggertorg her.