Barn og unge i Asker brenner for demokratiet. Mandag 18. mars satt stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen på skolebenken i Asker. Hun lot seg imponere av hvordan elevene våre jobber med å påvirke samfunnet de lever i.

– Det viktigste jeg har lært i dag er at det virkelig betyr noe at barn og unge engasjerer seg og bryr seg om nærmiljøet og store spørsmål som klima og demokrati, sa Stortingspresident Tone W. Trøen, da hun møtte engasjerte elever og lærere.

Hun startet dagen på Landøya ungdomsskole og reiste deretter videre til Bondi barneskole. I løpet av dagen møtte hun elevrådsledere, representanter fra de unges kommunestyremøte (DUK), kommunalt elevråd, ordfører Lene Conradi, rektorer, elever, lærere og administrative ledere i kommunen vår.

Stortingspresidenten er opptatt av hva barn og unge engasjerer seg i. Når hun ikke leder møter i Stortinget eller har andre oppgaver som stortingspresident, ønsker hun å bruke presidentrollen til å møte barn og unge på arenaene de er. 

Skrev brev til statsministeren 

Elevene på 4. trinn på Bondi skole fortalte stortingspresidenten at de er bekymret for all mikroplasten som havner i havet, for siden å ende opp i maten vår og i oss mennesker. Tidligere i år sendte de brev til statsminister Erna Solberg og ordfører i Asker, Lene Conradi, om å ta grep.  Se svaret fra statsministeren under. 

Gjennom sine undersøkelser oppdaget elevene blant annet at vi fremdeles har stort forbedringspotensiale innen resirkulering. 

Stortingspresidenten fortalte også barn og unge hun møtte om Stortingets arbeid, og gjorde dem bedre kjent med Stortinget og demokratiet vårt. Hun er opptatt av å lære mer om barn og unges eget engasjement i demokrati, og hvordan skoler og kommuner arbeider for å styrke det. 

Avsluttet dagen på Rådhuset 

Referansegruppen fra Askerkonferansen 2018 møtte stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og ordfører Lene Conradi.
Referansegruppen fra Askerkonferansen 2018 møtte stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og ordfører Lene Conradi.

Stortingspresidenten avsluttet dagen sammen med ressursgruppen for Askerkonferansen 2018. Konferansen er en medvirkningsarena for ungdom med lokale deltakere i videregåendealder fra Hurum, Røyken og Asker.

På konferansen gav ungdommene innspill til hvordan nye Asker kommune skal bruke FNs bærekraftsmål i vårt lokalsamfunn, og hvordan vi lokalt kan bidra til å løse de globale utfordringene. 

Temaet for møtet med stortingspresidenten var nettopp FNs bærekraftsmål og utviklingen av nye Asker. Ungdommene fortalte stortingspresidenten om motivasjonen for å delta i ressursgruppen, om forarbeidet og forberedelsen til konferansen, selve konferansen og hva de håpte skulle bli resultatet av sitt arbeid.

Les sluttrapporten fra Askerkonferansen 2018 (PDF) her