Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Torvbråten skole - årets skolebygg 2021

Torvbråten skole i Slemmestad vant mot tre andre skoler nominert til prisen for Årets skolebygg - vi gratulerer!

Fasadebilde av nye Torvbråten skole i Slemmestad
Foto: Hundven-Clements Photography

Kort fortalt

Det var en offentlig avstemning som bestemte hvem som vant prisen for Årets skolebygg. Torvbråten skole er den andre norske skolen som oppnår Svanemerket, og er et godt eksempel på økende fokus på bærekraftige bygg.

Torvbråten skole er blant annet bygd uten bruk av produkter som inneholder stoffer som er farlige for miljøet eller menneskers helse. Skolen er utformet med bakgrunn i naturmaterialer og for å gli godt inn i omgivelsene. 

Ordfører Lene Conradi er på vegne av kommunen veldig stolt over prisen, som gir masse motivasjon og inspirasjon i det videre arbeidet med å bygge bærekraftige lokalsamfunn.

- Vi er veldig glade og stolte over å motta prisen for Årets skolebygg 2021. Tusen takk til alle som har stemt på oss, og til alle som har deltatt i prosjektet, sierordføreren, og fortsetter:

- I Asker kommune jobber vi målrettet med å redusere miljøbelastning og klimautslipp fra byggeprosjekter. Torvbråten skole er et pionerprosjekt for fremtidige skolebygg, og hovedmålet har vært god livskvalitet og bærekraftig utvikling. Skolen skal være et godt sted for både elever, ansatte og lokalbefolkningen – og den skal være mest mulig klima- og miljøvennlig.

- Den positive oppmerksomheten, og ikke minst utmerkelsen "Årets skolebygg", gir oss masse motivasjon og inspirasjon i det videre arbeidet med å bygge bærekraftige lokalsamfunn. Og så er det veldig hyggelig for alle barn, unge og voksne som bruker denne flotte skolen i hverdagen, avslutter Conradi.

Skolen som et tverrfaglig tema

- Jeg har - i samarbeid med de ansatte - hele veien tenkt at dette blir en skole vi skal lære i, men også lære av, sier rektor Grethe Hulthgren. Elevene har derfor hatt ny skole som et tverrfaglig tema i fagplanene høsten før innflytting. Begreper som massivt tre, solceller, svanemerking og bærekraft m.fl. har fått et innhold og økt forståelse for elevene.

- Vårt skolebygg ble dermed ikke bare et fint bygg vi flyttet inn i, men også et bygg med innhold som førte til økt kunnskap om prosessen og mye stolthet. Vårt fokus nå er rettet mot egne holdninger og arbeid med bevisstgjøring av egen atferd for å ivareta skolen videre og bli mer miljøvennlig i praksis. Vi opplever at våre elever er blitt veldig glad i den nye skolen sin og trives med skolens arkitektur, og det er en viktig forutsetning for motivasjon og læring. 

Nærheten til naturen og det mangfold av fysiske aktiviteter og utfoldelse uteområde gir, skaper stor glede for elevene og nærmiljøet rundt. Skolens uteareal tas aktivt i bruk etter skoletid og i helger.

En ny standard for bygging av fremtidens skoler

Torvbråten skole har svært høye miljøambisjoner. Skolen fokuserer både på sosial bæredyktighet og miljøriktig arkitektur. Form, plassering og detaljløsninger er utformet med fokus på energibruk, klimagassutslipp, og menneskelig behov.

Skolen er utformet med bakgrunn i naturmaterialer for å gli godt inn i omgivelsene. De interne rommene er utformet med utstrakt bruk av eksponert massivtre. Dette gir lune og behagelige læringsarealer, samt et stabilt inneklima.

Skolebygget er Norges andre Svanemerkede skolebygg (det andre er for øvrig også i Asker; Sydskogen skole) – skolen er blant annet bygd uten bruk av produkter som inneholder stoffer som er farlig for miljøet eller menneskers helse.

Det er kurs- og konferansearrangøren Nohrcon som står bak Årest skolebygg - her kan du lese mer om hva de skriver om Torvbråten skole.