Varmestua og overnattingssted på Askerholmen åpnet

Mandag 22. august var det feststemning på Askerholmen da Varmestua og overnattingstilbudet ble offisielt åpnet.

Bilde av Varmestua utenfra

– Disse nye flotte lokalene på Askerholmen har vært sårt etterlengtet - det har tatt tid - dere har vært tålmodige! Men i dette tilfelle tror jeg vi er enige om at den som venter på noe godt venter ikke forgjeves, sa ordfører Lene Conradi under åpningstalen.

For bostedsløse og rusmisbrukere

Det nye bygget er for rusmiddelbrukere og bostedsløse i Asker, og er et samarbeid mellom Kirkens feltarbeid og Asker kommune.

I den ene delen av bygget holder Elveplassen botilbud til. I den andre delen er Varmestua- en åpen kafè og samlingssted for mennesker med rusavhengighet. Her serverer de over 12 000 måltider i året og lager cirka 30 kanner kaffe hver eneste dag. Varmestua er et samlingssted med tilbud om mat, arbeidsoppgaver og sosialt fellesskap, og er åpent på dag- og kveldstid hele året.

Kommunens ansvar å ha et tilbud

Det er kommunens ansvar å sørge for et slikt tilbud i sentrumsområdet. Og da det ble nødvendig å finne ny tomt til Varmestua og det midlertidige botilbudet, ble det gjort et grundig arbeid for å finne den beste løsningen.

– Det er fortsatt nært Asker sentrum, botilbudet og feltarbeidet er samlet, og andre aktuelle tjenestetilbud er ikke langt unna, sa ordføreren om å flytte fra Elvely til Askerholmen.

Kommunen har brukt mye tre og lavkarbon betong i byggeprosessen. Det gir lave utslipp. Bygget er et passivhus som skal gi lite strømforbruk.

Fylle bygget med innhold

Ifølge Conradi er Varmestua en stødig havn, et sted å finne varme og bli møtt og sett for den man er og det man bærer med seg.

– Nå er vi i startgropen for den spennende prosessen det er å fylle bygget med innhold. Når vi bygger et så flott bygg har vi også en forventning til de som skal bruke bygget. Men vi er trygge på at dere kommer til å gjøre en god jobb – Kirkens feltarbeid har jo vist over tid at dere virkelig leverer.  

Les mer om Varmestua på nettsidene til Kirkens feltarbeid Asker