Kjære alle innbyggere i nye Asker kommune!

Ordfører Lene Conradi ønsker velkommen til Asker kommune.

Ordfører

1. januar 2020 ble grensene mellom tidligere Hurum, Røyken og Asker
opphevet, og alle vi som bor her, er nå innbyggere i en helt ny kommune.

Det er en stor glede å kunne ønske velkommen. Ventetiden er over. Nå er vi et nytt og større fellesskap.

Det betyr ikke at vi skal glemme det som har vært - tvert i mot - det er jo det vi bygger videre på. Og jeg gleder meg til det nye, nettopp fordi jeg er så glad i det "gamle" - det som har gjort oss til askerbøringer, huringer og røykenbøringer.

I hele den nye kommunen har vi så mye spennende historie, vi har en
fantastisk flott og vakker natur, gode lokalsamfunn og engasjerte innbyggere. Og det er dette vi tar med oss og bygger videre på, og som skal, med forsterket kraft, få frem det beste i oss og hjembygda vår - for oss og for kommende generasjoner.

2020 blir markert som kulturåret for hele bygda. Mange spennende arrangementer. Jeg håper du finner noe du blir nysgjerrig på, og at du deltar.

Fortsatt godt nytt år alle sammen, og igjen varmt velkommen til
vår nye kommune og vårt nye fellesskap.

 

Beste hilsen ordfører Lene Conradi

Arrangement i Slemmestad 1. januar

Her kan du lese ordfører Lene Conradis tale på det flotte "åpningsarrangementet" for ny kommune i Slemmestad 1. januar.

Klikk på denne lenken for å lese siste utgave av Asker2020-magasinet. 

Ordfører Conradi