I slutten av juni fikk en kvinne fra Asker sårinfeksjon med vibriobakterier etter bading i Middagsbukta da sjøtemperaturen var relativt høy. Sjøen er foreløpig ganske kjølig men det er varslet varmere vær fremover.

Det er sjeldent med vibrioinfeksjoner i Norge. Vibriobakterien er en bakterie som trives ved høy sjøtemperatur over ca. 20 grader, og har ikke sammenheng med kloakkforurensning. Blir sjøtemperaturen høy over tid i sommer, bør eldre og personer med kronisk, alvorlig sykdom med nedsatt immunforsvar ta sine forholdsregler ved bading i sjøen.

Kommuneoverlegen oppfordrer til å ta forholdsregler

Vibriobakterier kan gi både mage- og tarminfeksjon, hudinfeksjon, øregangsinfeksjon, sårinfeksjon og andre mer alvorlige infeksjoner hos utsatte personer som eldre og personer med immunsvikt eller leversykdommer.

Vi oppfordrer innbyggerne til å sette seg inn i og følge de forholdsreglene Folkehelseinstituttet anbefaler, sier kommuneoverlegen i Asker kommune, Meera Grepp.

Slik reduserer du risikoen for å bli smittet

  • Personer med åpne sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster. Dette gjelder spesielt eldre, personer med leversykdommer og personer med immunsvikt (for eksempel personer som bruker immundempende medisiner).
  • Personer med immunsvikt, leversykdommer og eldre anbefales å bruke badesko for å hindre at man pådrar seg sår under bading.
  • Skylling med rent ferskvann etter sjøbad anbefales for alle personer som har sår eller pådrar seg sår under bading. Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt, leversykdommer og eldre.
  • Risikoen reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading.
  • Alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading bør følge med på eventuell forverring av såret og raskt ta kontakt med lege/legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. Gi da beskjed til legen at du har badet. En eventuell infeksjon vil oftest vise seg i løpet av ett til to døgn.

Les mer om bakterier i sjøvann på Folkehelseinstituttets nettsider. 

Badeplasser og vannkvalitet

Se oversikt over badevannskvalitet og badeplasser i Asker.