Fredag 4. mars 2016 ble det fremsatt en alvorlig trussel mot Vollen ungdomsskole, via nettjenesten Jodel.

Trusselen ble umiddelbart tatt på alvor og Politiet ble varslet, i tråd med Asker-skolens beredskapsplan. Politi og ambulanse kom raskt til skolen. Politiet evakuerte skolen og alle elever ble sendt hjem. 

Kommunen og skolen har et godt samarbeid med Politiet og er orientert om at Politiet har jobbet med saken i helgen og etterforsker saken videre.  

Skolens ledelse hadde sammen med Politiet mandag morgen informasjonsmøte med alle ansatte og alle elevene om situasjonen. Kommunens kriseteam var også til stede, sammen med blant annet rådmann Lars Bjerke og oppvekstdirektør Kai Lund. 

- Vi tar en slik hendelse svært alvorlig, og ser at skolen her har håndtert trusselsituasjonen på en god måte. Skolen vil nå sørge for at de elever, ansatte og foreldre som har behov for det, får oppfølging fra kriseteamet eller andre, sier rådmann Lars Bjerke.  

Rektor Solveig Lundeberg ved Vollen skole opplyser at de vil følge opp elevene og også orientere foreldre på en god måte mandag og de nærmeste dagene. Arnestad skole ligger like ved Vollen skole. Lundeberg orienterte fredag raskt ledelsen på naboskolen - Arnestad skole - og vil ha kontakt med dem også i dag.  

Saken ble oppdatert 7. mars.