Det er ikke lenger problemer med overvann, og nå er det trygt å bade i fjorden og ferskvannene.

Moderate regnskyll har ingen negativ betydning for vannkvaliteten. Ved store nedbørsmengder gjennom flere timer gjelder kommunens generelle anbefaling om å vente med å bade til det har vært oppholdsvær i minst ett døgn.

Badevannet kan fortsatt være misfarget av sand og jord som ble med regnet ut i fjorden, men det er ikke helseskadelig.

Barn som bader