Kommunehelsetjenesten i Asker ble 5. mai gjort kjent med at en elev i 2. klasse ved Nesbru videregående skole var innlagt på sykehus med «smittsom hjernehinnebetennelse». Vi vet nå at sykdommen skyldes meningokokkbakterier, serotype Y. Tilstanden til den syke er stabil, fortsatt alvorlig, men han er våken og i bedring. (Oppdatert 7. mai)

Dersom det oppstår ett tilfelle av smittsom hjernehinnebetennelse er det heldigvis  sjelden at det oppstår flere tilfeller. Vi ønsker likevel å være føre var og å forebygge eventuell spredning av infeksjonen. I samråd med Folkehelseinstituttet har de fleste nærkontakter fått til bud om en antibiotikadose. Resterende vil følges opp gjennom helgen. 
- Vi følger situasjonen nøye og vurderer hele tiden nødvendige tiltak, sier Askers kommuneoverlege Meera Grepp.
  • Smitte skjer ved dråpesmitte. Direkte kontakt gjennom dråpesmitte fra nese og hals må til. Deling av flasker,  glass og kyssing kan være viktige smittemekanisme.
  • Ungdom som føler seg friske og ikke har hatt nær kontakt med den som er blitt syk de siste 7 dagene behøver ikke oppsøke lege for sikkerhets skyld.
  • Ungdommer som vet de har hatt nær kontakt/ delt flaske glass med den som er blitt syk i siste uken før han ble syk, bør ta kontakt med lege/ legevakten for å få en dose antibiotika.
  • Ungdom som ikke føler seg i form må følge med på allmenntilstanden, og ved forverrelse av sykdom oppsøke lege, eventuelt legevakt på kveld eller helg.
  • Risikoen for å utvikle sykdom reduseres hvis man ikke deler flasker og glass med andre, får nok søvn og hvile, spiser regelmessig og reduserer alkoholinntaket.
  • Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å vite om det. Få av disse blir syke, men de kan smitte andre. Friske ungdommer har oftere meningokokker i halsen enn andre, og det er ikke alltid en god forklaring hvorfor en enkelt ungdom utvikler sykdom.
  • De som har vært i kontakt (delt flaske, glass, kysset) med noen som har hatt kontakt med den som er blitt syk har ikke større sjanse for å få sykdommen.