Hurum, Røyken og Asker er opptatt av å formidle informasjon om det videre arbeidet med kommunesammenslåing både til sine innbyggere og ansatte.

Det er derfor opprettet en felles nettside som tar for seg arbeidet som gjøres av de tre kommunene frem til offisiell sammenslåing i 2020.