Program for dagen

16.30: Blomsternedleggelse ved Tikken og Max Manus grav ved Asker Kirke

Til minne om innehaverne av Krigskorset m/sverd:
Max Manus, Arne Frithjof Sveen, Kåre Stenwig, Per Solnørdal og Erik Gjems-Onstad.

Medvirkende:

  • Asker Seniorkor med dirigent Berit Walaas.
  • Asker og Bærum Forsvarsforening v/Sven Lie
  • Trompet: Kristoffer Wøien

17.00: Taler og kransnedleggelse ved Minnestøtten

Medvirkende:

  • Asker Seniorkor med dirigent Berit Walaas
  • Asker Musikkorps med dirigent Erling Myrseth
  • Asker og Bærum Forsvarsforening v/Sven Lie
  • Trompet: Kristoffer Wøien
  • Varaordfører: Leif Frode Onarheim

18.00: Ordfører Lisbeth Hammer Krogh inviterer til mottagelse i Bærum rådhus

I anledning Frigjøringsdagen og den Nasjonale Veterandagen inviterer ordføreren i Bærum alle veteraner i Asker og Bærum til mottagelse og lett servering i Bærum rådhus. Askers varaordfører Leif Frode Onarheim deltar også. Veteranantrekk med medaljer.

Påmelding på e-post til mette.rambol@baerum.kommune.no
eller telefon 408 59 100 innen 28. april 2016.

Norsk flagg