I sitt møte 14. juni 2016 vedtok Asker kommunestyre ny områderegulering for Brønnøya. Fylkesmannen i Oslo og Akershus påklager nå dette vedtaket, og hevder at kommunen har gjort flere saksbehandlingsfeil.

Arbeidet med å få på plass en ny områderegulering for Brønnøya har pågått over mange år. Utfordringen er å finne en løsning som både ivaretar grunneiernes ønsker for bebyggelse og bosetting, og statlige og regionale krav til hensynet til kulturmangfold, miljø og friluftsliv.

- Vi har hatt god dialog med Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennom mange år, og vi har kommet til enighet når det gjelder seks av de syv innsigelsene de har hatt til denne reguleringsplanen i høringsprosessen. Klagen vi nå har fått fra Fylkesmannen er helt som forventet, ettersom den nye reguleringsplanen ikke er i tråd med Fylkesmannens siste innsigelse, mot bygging av nye fritidsboliger på Brønnøya, sier leder av bygningsrådet i Asker, Nina Ekren Holmen. 

Ny runde hos Askers folkevalgte

Asker kommune skal nå ta en grundig gjennomgang av brevet fra Fylkesmannen, og en juridisk vurdering av påstandene om saksbehandlingsfeil.

- Nå skal denne klagen og en del andre klager fra beboere legges samlet fram for bygningsrådet, som så vil vurdere om Asker kommune tar klagene til følge. Dersom bygningsrådet ønsker å ta en eller flere klager til følge, blir det eventuelt en ny høring for endringene. I en ny høringsprosess vil det kunne komme nye innsigelser, forklarer Ekren Holmen.

Dersom bygningsrådet ikke vil ta klagene til følge går saken videre til en klageinstans. Klageinstansen vil trolig bli en settefylkesmann, som normalt er Buskerud for Asker, ettersom Fylkesmannen i Oslo og Akershus ikke kan behandle en klage på sin egen klage.