Husbanken lanserer et nytt elektronisk søknadsskjema for startlån og boligtilskudd fra den 4. mai.

Søknaden henter nå automatisk inn opplysninger om navn, adresse fra Folkeregisteret, kontaktopplysninger fra Kontaktregisteret, formue, gjeld, to siste selvangivelser fra Altinn, aktive arbeidsforhold fra Aa-registeret, bostøtte fra Husbanken og boligopplysninger fra Kartverket.

Du som ønsker å søke startlån finner all nødvendig informasjon om startlån og om selve søknaden her.

Den nye e-søknaden bidrar til

  • færre søknader fra personer utenfor målgruppen
  • færre mangelfulle søknader
  • høyere kvalitet på søknadsinformasjonen
  • redusert behov for manuell kontroll mot andre registre

Les mer om startlån og boligtilskudd her eller på Husbankens nettsider