Asker kommune og russestyrene ved Nesbru og Asker videregående skoler har inngått avtale om russebusskåringer på parkeringsplassen nedenfor Askerhallen torsdag 21. og fredag 22. april.

Rigging av området starter 12.00 og selve arrangementet gjennomføres mellom 17.30 og 19.30.  Alle busser skal ha forlatt området 20.00. Asker vgs har sitt arrangemt torsdag og Nesbru vgs fredag.

Beboere i nærheten må forvente en del lyd. Musikkanlegg plassert ute er kun tillatt i tidsrommet 17.00 - 19.30. Før og etter det er det tillatt med musikkanlegg inne i bussene.

Russestyrene er ansvarlige for at arrangementene skjer i tråd med gjeldende lover og regler. I avtalen er forbudet mot å nyte alkohol på offentlig sted spesielt presisert.

Russestyrene er også ansvarlige for å leie inn tilstrekkelig, profesjonelt vakthold. Russen vil selv stå for innleie av nødvendig antall toaletter, da toalettene i Askerhallen ikke skal benyttes.

I avtalen presiseres det at tillatelsen fra Asker kommune forutsetter at russen tar ansvar for at dette området ikke tillates brukt som hentested og festplass i russetiden for øvrig.

Vi ønsker russen en fin russetid og lykke til med arrangementene!